Uzavretie Vešeléniho jaskyne – jedinej verejnosti prístupnej jaskyne na Muránskej planine

Uzavretie Vešeléniho jaskyne – jedinej verejnosti prístupnej jaskyne na Muránskej planine

Podzemie Muránskej planiny je popretkávané chodbami početných vertikálnych i horizontálnych jaskýň. Dosiaľ ich tu bolo objavených viac ako 500. Napriek ich vysokému počtu však zostávajú jaskyne Muránskej planiny pred verejnosťou uzavreté. Dosiaľ jedinou verejnosti prístupnou jaskyňou bola Vešeléniho jaskyňa, ktorá sa nachádza neďaleko Chaty pod hradom, pri žlto značenom turistickom chodníku smerujúcom z Prednej Hory na Muránsky hrad. V súčasnosti je však už aj táto jaskyňa dočasne uzavretá z dôvodu prebiehajúceho speleologického a archeologického výskumu, pri ktorom nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Preto veríme, že uzavretie jaskyne sa stretne s pochopením návštevníkov Národného parku Muránska planina.

Vešeléniho jaskyňa je pozostatkom väčšieho systému, ktorý odvádzal vody do podzemia. Je hodnotná ako svedok procesov krasového zvetrávania a ako historický doklad o využití jej priestorov v stredoveku. Gemerský prírodovedec Gustáv Reuss, ktorý v roku 1853 podal prvý opis jaskyne, tu spomína nálezy ľudských kostí. Nazvaná je podľa slávneho majiteľa Muránskeho hradu, ktorý sa tu podľa ľudovej povesti otrávil.

Donedávna bola jej dĺžka iba 16 metrov a zvyšok niekdajšieho jaskynného systému bol zasypaný. V posledných mesiacoch sa však jaskyniarom zo Speleoklubu Muránska planina v spolupráci s kolegami z ďalších speleoklubov zo Slovenska i zahraničia podarilo odkryť nové jaskynné priestory. Jaskyňa má aktuálne dĺžku 207 metrov a 32 metrové prevýšenie. To v porovnaní s viac ako 5 km dlhou jaskyňou Bobačka nie je na pohľad nijako ohromujúce, no počas výkopových prác sa v jaskyni našli kostrové pozostatky zatiaľ ôsmych ľudí a črepy i rôzne drobné predmety, ktorých vek siaha s najväčšou pravdepodobnosťou až do stredoveku. Jej priestory tak preukázateľne boli využívané už v dávnych dobách a bude zaujímavé sledovať, aké tajomstvá nám táto jaskyňa počas ďalšieho výskumu ešte odhalí. Všetky nájdené artefakty boli zdokumentované a zaslané na expertízu. Mapu novoobjavených priestorov jaskyne tak, ako ich zamerali a zakreslili členovia Speleoklubu Muránska planina, si môžete pozrieť tu: Veseleniho_jaskyna_mapa

Muránska planina je na prvý pohľad dobre preskúmaná a môžeme sa mylne domnievať, že nás už nič nemôže prekvapiť. Výsledky práce výskumníkov, či už v oblasti botaniky, zoológie, anorganiky, či archeológie nás ale stále utvrdzujú v tom, že ani zďaleka nevieme všetko a stále je čo objavovať.

Text: Ing. Jana Šmídtová

Foto, mapa: Ing. Milan Poprocký