Lektori environmentálnej výchovy

Pozývame vás na cestu objavovania čarovného sveta prírody. Sme tu pre vás, budeme vaši sprievodcovia, či už v učebni alebo priamo v divočine Národného parku Muránska planina. Podelíme sa s vami o svoje znalosti, skúsenosti, pomôžeme vám pochopiť zákonitosti prírody a zložité väzby, ktorými sú jednotlivé organizmy poprepájané. Pokúsime sa vo vás zažať rovnaké nadšenie a lásku k prírode, ktorú sami cítime. Lebo len to, čo poznáme, chápeme a vážime si, sme ochotní dobrovoľne chrániť.

Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355, 049 01 Muráň