Kontakt

Správa Národného parku Muránska planina

so sídlom v Revúcej

ul. Janka Kráľa 12

050 01 Revúca

bankové spojenie: SK26 8180 0000 0070 0067 5077

IČO: 54435439  DIČ: 2121709271  IČ DPH: SK2121709271

štatutárny zástupca: RNDr. Miloš Varga – dočasne poverený riaditeľ organizácie

Informácie pre návštevníkov

+421 903 298 419

ismuran@npmuranskaplanina.sk

Kancelária riaditeľa, pracovisko Revúca

+421 58 442 20 61

np@npmuranskaplanina.sk