Celková charakteristika klímy územia NP

Územie NP Muránska planina sa nachádza v miernom podnebnom (klimatickom) pásme s pravidelným striedaním ročných období. MP je súčasťou širšej oblasti ležiacej na rozhraní oceánskeho a kontinentálneho podnebia.

Na juhu NP Muránska planina, nad Tisovcom a Muráňom, sú rozlohou malé územia mierne teplej oblasti B, zastúpenej vrchovinovým, veľmi vlhkým okrskom B 10, ktorý siaha do nadmorskej výšky okolo 800 m, kde hraničí s oblasťou C.

V ochrannom pásme sú miesta mierne teplej oblasti. V Horehronskom podolí sa nachádza vrchovinový okrsok B7 s chladnou zimou, ktorý charakterizuje priemerná januárová teplota nižšia ako 5C. V hornej časti povodia Rimavy, po úroveň Tisovca, siaha zasa vlhký vrchovinový okrsok B8.

Teda takmer 80 % plochy územia NP MP zaberá chladná klíma, veľmi vlhká oblasť, kde priemerné zrážky oveľa prevyšujú výpar.

teplota vzduchu (priemerné teploty v januári, júli, extrémne teploty)

priemerné teploty v januári priemerné teploty v júli

– 6 až – 7oC                 11,5 až – 13,5oC

 

Ročné úhrny zrážok

Výdatnosť zrážok 1000 až 1400 mm za rok.

Dĺžka obdobia so snehovou pokrývkou, jej výška a trvanie

Snehová pokrývka sa vyskytuje 140 až 160 dní do roka, pričom jej maximálna výška presahuje 75 cm.

 

vrcholové časti väčšina územia najnižšie časti na juhu (Rimava, Muráň) Horehronské podolie
typ klímy studená horská chladná horská mierne chladná horská
priemerné teploty v januári (oC) -6 až -7 -5 až – 6,5 -7 až -5 -6 až -4
priemerné teploty v júli (oC) 11,5 až 13,5 13,5 až 16 14 až 17 16 až 18
výdatnosť zrážok (mm) 1 000 – 1 400 800 – 1 000 800 – 900 750 – 840
snehová pokrývka (dní do roka) 140 – 160 120 – 140 100 – 120 80 – 100
max. výška sneh. pokr. (cm) 75 50