Vážení návštevníci Národného parku Muránska planina,

Muránska planina patrí k najcennejším územiam Slovenska. Spolu s ostatnými národným parkmi predstavuje naše najvýznamnejšie prírodné dedičstvo. Pokiaľ budete vnímaví, zachováte pokoj a ticho, budete môcť pozorovať vzácne druhy rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí.

Veríme, že počas svojho pobytu sa budete správať ohľaduplne voči všetkým živým tvorom i prostrediu, v ktorom žijú. Prosíme, rešpektujte obmedzenia, ktoré v národnom parku platia, aby ste nerušili pokoj pôvodných obyvateľov lesa alebo podzemia, neohrozili vlastný život i zdravie a z Muránskej planiny si odniesli iba príjemné zážitky.

Rešpektom obmedzení, ktoré sú uvedené v návštevnom poriadku, nám pomáhate chrániť toto mimoriadne cenné územie.

Platný návštevný poriadok si môžete pozrieť tu:

navstevny_poriadok

Vyhlaska2_2006_Navstevny_poriadok_NPMP