NP a OP NP Muránska planina patria do subprovincie – Vnútorné Západné Karpaty, oblasti Slovenské Rudohorie (stredná časť), malou časťou zasahuje aj do Fatransko – tatranskej geomorf. oblasti v Horehronskom podolí, kde zaberá časť podcelku Heľpianske podolie. V Slovenskom rudohorí zaberá časti celkov: Veporské vrchy, Spišsko – Gemerský  kras a Stolické vrchy (členenie Mazúr-Lukniš, 1980).