V srdci Slovenského rudohoria, rozsiahlej horskej oblasti Západných Karpát, zostávali neprístupné pralesy Muránskej planiny človekom dlho nedotknuté. Podhorské obce vznikali v dolinách, na území dnešného ochranného pásma národného parku. Civilizácia v masívnejšej miere dodnes neprenikla do ťažko prístupného terénu centrálnej časti planiny a vďaka tomu si toto územie zachovalo svoj prirodzený ráz. Jedna z najzachovalejších krasových oblastí Slovenska dnes víta návštevníkov majestátnosťou svojich strmých bralnatých úbočí, hlbokých lesnatých dolín a malebnosťou horských lúk.