Chovná stanica
pri Správe NP Muránska planina

Venujeme sa záchrane poranených, chorých, vyčerpaných alebo inak hedikepovaných divo žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Zaoberáme sa ich liečením, rehabilitáciou, prípravou na vypúšťanie a návratom vyliečených jedincov do prírody.

KONTAKT

ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca

tel.: 058 442 20 61
mob.: +421 911 485 262

Záchrana chránených živočíchov je súčasťou integrovaného záchranného systému 112.

Na tomto čísle získate kontakty na kompetentné osoby zo štátnej ochrany prírody.

Kde nás nájdete?

Aká je naša územná pôsobnosť?

Našou územnou pôsobnosťou je územie NP Muránska planina, jeho ochranné pásmo, okres Revúca a časti okresov Brezno a Rimavská Sobota, a to konkrétne:

 • okres Brezno – časti katastrálnych území Bacúch, Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom;
 • okres Revúca okrem časti katastrálnych území Jelšavská Teplica, Gemerský Milhosť, Mikolčany, Nováčany a Hucín;
 • okres Rimavská Sobota – katastrálne územie Tisovec a časti katastrálnych území Klenovec, Rimavská Píla a Krokava.

Čo s mláďaťom, poranenými a vyčerpanými živočíchmi?

Túto otázku si každoročne kladú v jarnom i letnom období ľudia, ktorí v mestskom parku, či v blízkosti ľudských sídiel nájdu na zemi bezbranné vtáčie alebo cicavčie mláďa, prípadne živočícha zraneného, chorého, vyčerpaného alebo inak hendikepovaného. Kedy je naša pomoc žiadúca a kedy živočíchy pomoc nepotrebujú? Ak pomoc potrebujú, ako pomôcť a neublížiť?

NAŠIEL SOM MLÁĎA – čo robiť:
Vtáctvo v mestských parkoch vypadnuté z hniezd prípadne vyletené po 1. krát z hniezda:

Pri náleze mláďat ide často o situáciu dočasného a prirodzeného odlúčenia od rodičov. Hlavne mladé sovy a sokoly myšiare často opúšťajú hniezdo a rozliezajú sa do okolia, ešte slabo lietajúce a nesamostatné. Neznamená to teda, že sú opustené. Snaha zachrániť mláďatá “vypadnuté z hniezda” tak môže pri neodbornej pomoci napokon skončiť ich smrťou. Ako teda postupovať?

 1. Rada: Ak nájdete mláďa na zemi, poobzerajte sa po okolí, či sa v blízkosti nenachádza hniezdo, z ktorého mohlo vypadnúť. Hniezdo môže byť aj v dutine stromu. Ak hniezdo nájdete, mláďa doň opatrne vložte, rodičia vtáčat budú určite hľadať svoje potomstvo a budú sa ozývať hlasom svojím deťom. Nebojte sa vtáča chytiť do ruky, rodičia ho kvôli pachu človeka neodmietnu.
 2. Rada: Ak hniezdo nenájdete, vyložte mláďa na konár, prípadne ho vložte do krabice a vyložte s krabicou na strom, mimo dosah psov alebo mačiek a z väčšej vzdialenosti sledujte, či rodičia priletia. Až v prípade, že dlhšiu dobu nepozorujete na blízku rodičov, je potrebné mláďa zobrať, najprv však kontaktovať pracovníka Správy NP Muránska planina na čísle 0911/485 262, prípadne 058/4422061, alebo 058/4881790 a riadiť sa jeho pokynmi.
Mláďatá v lese, na poli či lúke:

Myslite na to, že mláďatá sŕn, zajacov, jeleňov, danielov, ak nie sú skutočne opustené, našu pomoc nepotrebujú. Prvé týždne totiž matky svoje mláďatá bežne ukrývajú v tráve a vracajú sa k nim občas na kŕmenie. Ak však mláďa zmätene pobehuje, píska a je viditeľne vysilené, zrejme pomoc bude potrebovať.

 1. Rada: Nikdy neberte mláďa domov!!!
 2. Rada: Poobzerajte sa po okolí, či sa v blízkosti nenachádzajú rodičia, ktorí Vás tajne sledujú. Potichu odíďte z blízkosti mláďaťa a z diaľky ho pozorujte.
 3. Rada: Ak je to medvieďa, miesto čo najrýchlejšie opustite, ideálne v smere, odkiaľ ste prišli!!! Matka totiž nikdy nie je ďaleko a svoje mláďatá si razantne bráni.
 4. Rada: Ak zistíte, že sa dlhší čas (5 – 8 hodín) rodičia nevracajú k mláďaťu, alebo ste si istý, že rodičia zahynuli, v tomto prípade bude potrebné mláďa zobrať do tepla, aby nezostalo cez noc podchladené.
 5. Rada: Nedotýkajte sa mláďaťa holými rukami, aby nenapáchlo ľudským pachom, uložte ho do krabice alebo debničky. Buďte v styku s mláďaťom čo najmenej, aby nebolo v strese. Ihneď volajte Správu Národného parku Muránska planina č. t. 058/4422061. Pamätajte si miesto, odkiaľ ste ho brali.
NAŠIEL SOM ZRANENÉHO, VYČERPANÉHO ALEBO INAK HENDIKEPOVANÉHO ŽIVOČÍCHA – čo robiť:
 1. Rada: kontaktujte Správu Národného parku Muránska planina na čísle 0911/485 262, prípadne 058/4422061, alebo 058/4881790.
 2. Rada: ak je to väčšie zviera napr. vlk, medveď a pod. pamätajte, že môže byť veľmi nebezpečné a bude sa brániť, takže sa v žiadnom prípade nevystavujte zbytočnému riziku a radšej sa ihneď premiestnite na bezpečnú vzdialenosť.
 3. Rada: pri manipulácii s poraneným živočíchom používajte ochranné rukavice, aby ste chránili seba.
 4. Rada: vyčerpané menšie zviera (napr. vtáky, cicavce vo veľkosti kuny) opatrne dajte do debničky, prípadne do kartónovej krabice, zabezpečte zvieraťu pokoj, teplo. Prípadne mu poskytnite malé množstvo!!! tekutiny – stačí rozpustenú cukrovú vodu.
 5. Rada: Ak vidíte povrchové krvácajúce zranenie, pokúste sa obmedziť krvácanie, prípadne ho vezmite k zverolekárovi.

Dúfame, že sme Vám týmito radami pomohli, ak si nebudete istí, či konáte správne, zavolajte na Správu Národného parku Muránska planina, my sa budeme snažiť poradiť čo najlepšie, ako budeme môcť.