Základné dokumenty

ŠTATÚT Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej má územnú pôsobnosť na území Národného parku (NP) Muránska planina, jeho ochranného pásma a na území okresu Revúca a v časti okresov Brezno, Rimavská Sobota a Rožňava, a to konkrétne:
  • OKRES BREZNO

katastrálne územia Michalová a Pohronská Polhora, časti katastrálnych území, ktoré sú súčasťou NP Muránska planina a jeho ochranného pásma – Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom, časť katastrálneho územia, ktoré nie je súčasťou NP Nízke Tatry ani jeho ochranného pásma – Bacúch a časť katastrálneho územia Telgárt, ktorá nie je súčasťou NP Nízke Tatry ani NP Slovenský raj;

  • OKRES REVÚCA

okrem častí katastrálnych území, ktoré sú súčasťou NP Slovenský kras a jeho ochranného pásma – Gemerský Milhosť, Hucín, Jelšavská Teplica, Mikolčany a Nováčany a časť katastrálneho územia Rybník nad Turcom, (hranica vedie pravým brehom vodného toku Turiec);

  • OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA

katastrálne územie Rimavská Píla a Tisovec a časť katastrálneho územia, ktorá je súčasťou NP Muránska planina a jeho ochranného pásma – Krokava;

  • OKRES ROŽŇAVA

časť katastrálneho územia Čierna Lehota, ktorá je súčasťou Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Muránska planina – Stolica a časť katastrálneho územia Rejdová, ktorá je súčasťou CHVÚ Muránska planina – Stolica a zároveň SKUEV0203 Stolica.

MAPA ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI
ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ NA STIAHNUTIE