Spoločne za čistú Muránku

20. a 21. apríla 2018 organizuje Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera, Mikroregión Domica a ďalšie organizácie čistenie rieky Muráň a jej prítokov. Napriek tomu, že niektoré úseky rieky bývajú každoročne vyčistené od komunálneho odpadu, nikdy nebola vyčistená celá rieka naraz.

S iniciatívou vyčistiť Muránku prišli v roku 2017 vodáci zo západného Slovenska, ktorí sa náhodou zastavili pri našej rieke na jej dolnom toku. Uchvátila ich a hneď na druhý deň ju aj splavili. „Bol to najkrajší splav rieky v tejto sezóne,“  vyznal sa vtedy jeden z nich. „Len toho odpadu keby nebolo,“ dodal. Chceli sa rieke za zážitok poďakovať, preto sa ponúkli starostovi obce Meliata a spoločne s dobrovoľníkmi z celej Muránskej doliny na konci septembra minulého roku vyčistili úsek medzi Licincami a Meliatou. „Už vtedy sme si uvedomovali, že toto nestačí. Voda prinesie ďalší odpad z obcí na hornom toku,“ vraví účastník jesennej akcie.

  1. a 21. apríla prídu vodáci zo západného Slovenska opäť a zavolali aj svojich košických priateľov, prídu aj rybári z miestnych organizácií Slovenského rybárskeho zväzu z Jelšavy a Revúcej, dobrovoľníci z občianskeho združenia Živá planina, zapoja sa obce, pracovníci Štátnej ochrany prírody SR – Správy Národného parku Muránska planina a Správy Národného parku Slovenský kras. Aby sa to celé zvládlo, bude potrebná každá ruka.

Ak sa nechcete len prizerať na hromadiaci sa neporiadok okolo seba a chcete pomôcť pri čistení Muránky, môžete sa do spoločnej akcie pre našu rieku zapojiť. Bližšie informácie o podujatí získate na obecnom alebo mestskom úrade v katastri obce, v ktorej by ste chceli pomôcť. Nech sú nám potom odmenou chvíle oddychu pri našej rieke.

Zaujímavosti o rieke Muránka sa dočítate tu: Čistenie Muránky zaujímavosti

Zapojí sa aj moja obec? Kedy a kde? Čítajte tu: Prehľad obcí   Pri obciach, kde chýba čas alebo miesto stretnutia sa informujte priamo na obecnom úrade.

Autor: Ján Šmídt