Povolenky pre osobné motorové vozidlá sú opäť dostupné

Pre tých návštevníkov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu absolvovať peší výstup na Muránsky hrad z Muráňa, ale chcú sa k tejto lokalite priblížiť, máme v priestoroch Informačného strediska Muráň k dispozícii povolenky pre osobné motorové vozidlá na vjazd do národného parku.

V prípade záujmu si povolenku môžete vyzdvihnúť v informačnom stredisku v čase otváracích hodín – 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00. Upozorňujeme návštevníkov, že počet povoleniek je obmedzený, preto odporúčame v deň plánovaného výletu vopred sa informovať o dostupnosti povolenky na tel. čísle. +421 903 298 419.

 

Upozorňujeme, že pre použite povoleniek platia nasledovné pravidlá:

  1. Povolenky platia výhradne na trase Muráň – Veľká lúka, lokalita Piesok a späť. Držiteľ povolenky teda nemá oprávnenie jazdiť motorovým vozidlom po iných trasách v rámci národného parku.
  2. Parkovanie je umožnené iba na lokalite Veľká lúka – Piesok. Motorové vozidlo musí byť odstavené tak, aby netvorilo prekážku na účelovej komunikácii, ktorá by znemožnila alebo obmedzila prejazd iným vozidlám prechádzajúcim touto lokalitou.
  3. Predchádzajte problémom a povolenku si umiestnite na viditeľnom mieste – za čelným sklom na mieste spolujazdca. Oprávnenia vjazdu motorovým vozidlom kontrolujú strážcovia národného parku, prípadne príslušníci policajného zboru. Robia tak aj pri odparkovaných vozidlách na Veľkej lúke. Pokiaľ povolenka nebude umiestnená na viditeľnom mieste, hrozí vám predvolanie na miestne príslušný orgán policajného zboru.
  4. Povolenka sa vydáva iba na jeden deň a je vratná. Po použití ste povinní ju vrátiť späť do Informačného strediska Muráň. Pokiaľ povolenku nevrátite, znemožňujete niekomu inému využiť túto službu, preto vás žiadame, aby ste boli zodpovední a ohľaduplní a povolenku ešte v deň vydania vrátili späť do strediska.
  5. Na trase Muráň – Veľká lúka, lokalita Piesok a späť ste povinní jazdiť bezpečne a ohľaduplne, rešpektovať obmedzenia, ktoré na trase platia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie – t.j. obmedzenú rýchlosť a svetelnú signalizáciu v smere Muráň – Veľká lúka. Premávka na trase Muráň – Veľká lúka je púšťaná vždy 15 minút po celej hodine (t.j. …7:15, 8:15, 9:15…). Na spiatočnú trasu z Veľkej lúky, lokalita Piesok do Muráňa sa môžete vydať iba v čase, keď je pustená premávka v smere Javoriny – Veľká lúka – Muráň, čo je vždy 45 minút po celej hodine (t.j….10:45, 11:45, 12:45…) a to pripojením sa do kolóny áut prechádzajúcich cez Veľkú lúku do Muráňa. Pri nerešpektovaní uvedených pravidiel ohrozujete bezpečnosť a život svoj, ako aj iných ľudí.

 

Povolenie na prejazd po obchádzkovej trase cez národný park vám vydať nemôžeme

Pokiaľ potrebujete povolenie na prejazd po obchádzkovej trase cez národný park (teda na trase Muráň -Veľká lúka – sedlo Javoriny a v opačnom smere) upozorňujeme, že v súlade s Príkazom Prednostu okresného úradu číslo 5/2021 na vyhlásenie mimoriadnej situácie zo dňa 30.4.2021, bod 7 majú kompetenciu takéto povolenie vydať vo výnimočných prípadoch Obce Muráň a Muránska Huta. Či máte nárok na vydanie takéhoto oprávnenia, sa dozviete v tomto článku: http://npmuranskaplanina.sopsr.sk/cesta-ii-531-muran-muranska-huta-je-opat-uzavreta/

 

Buďme ohľaduplní a dodržiavajme pravidlá

Dovolíme si vás požiadať o rešpektovanie pravidiel, ktoré platia pre použitie povoleniek, ako aj akceptovanie skutočnosti, že počet povoleniek je obmedzený. Pracovníci nášho informačného strediska túto skutočnosť zmeniť nedokážu – nezaberú ani prosby ani vyhrážky, rovnako vám nemôžu vydať povolenie na prejazd po obchádzkovej trase, oprávnenie na to nemajú.

Prajeme vám, aby ste v Národnom parku Muránska planina zažili iba pekné chvíle a odniesli ste si  iba príjemné spomienky.

Spracovala: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina