Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Od dnešného dňa 3.5.2021 sa opätovne uzatvára cesta II/531 medzi Muráňom, Prednou Horou a Muránskou Hutou z dôvodu realizácie II. fázy rekonštrukčných prác na poškodenom úseku cesty. Uzávera bude trvať do 18.7.2021.

Obchádzka pre osobnú i nákladnú dopravu bude vedená po cestách I/66 (Červená Skala – Brezno) a II/531 (Revúca – Muráň – Tisovec) a ďalej po ceste I/72 (Tisovec – Brezno).

Obchádzkovú trasu prechádzajúcu cez NP Muránska planina (Muráň – Veľká lúka – sedlo Javoriny) budú môcť využívať iba miestni obyvatelia a dopravná obsluha, ktorým bude vydané povolenie od obce Muráň a obce Muránska Huta. Prejazd bude riadený svetelnou signalizáciou s hodinovým intervalom. Premávka v smere Muráň – Veľká lúka – Javoriny bude púšťaná vždy 15 minút po celej hodine, v opačnom smere – t.j. Javoriny – Veľká lúka – Muráň vždy 45 minút po celej hodine.


Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Kritériá pre vydávanie povolení

V súlade s Príkazom Prednostu okresného úradu číslo 5/2021 na vyhlásenie mimoriadnej situácie zo dňa 30.4.2021
môže byť povolenie na prejazd cez NP Muránska planina udelené pre:
 • vozidlá BBRSC, Lesy SR, š.p., ŠOP SR (nie je potrebné vydávať povolenie na prejazd),
 • záchranné zložky (nie je potrebné vydávať povolenie na prejazd),
 • vykonávanie činností vo verejnom záujme v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora,
 • osoby s trvalým, resp. prechodným pobytom v obci Muránska Huta, Muráň – časť Predná Hora,
 • osoby dochádzajúce uzavretou trasou do zamestnania a za účelom vzdelávania z okresov Revúca, Rimavská Sobota do okresu Brezno a Poprad,
 • osoby dochádzajúce uzavretou trasou do zamestnania a za účelom vzdelávania do okresu Revúca z okresov Brezno a Poprad,
 • majiteľov nehnuteľností v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora a pre majiteľov nehnuteľností v obciach Šumiac, Telgárt, Valkovňa a Pohorelá s trvalým pobytom v okresoch Revúca a Rimavská Sobota,
 • zásobovanie predajní v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora,
 • zásobovanie zdravotných a rekreačných zariadení v obciach Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora,
 • poštové a kuriérne doručovanie zásielok do obcí Muránska Huta, Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora,
 • autobusové spojenie,
 • osoby z okresu Revúca dochádzajúce za zdravotnou starostlivosťou do Popradu,
 • osoby z okresov Revúca, Rimavská Sobota a Lučenec, ktoré majú zaplatený (min. zálohu) pobyt v rekreačnom zariadení v obciach Muránska Huta - časť Predná Hora, Muráň - časť Predná Hora. Povolenie ich oprávňuje na prejazd obchádzkovou trasou LEN v deň nástupu na rekreáciu a na prejazd obchádzkovou trasou v deň ukončenia rekreácie (požiadavku s údajmi zašle rekreačné zariadenie obci e-mailom, obec odošle vydané povolenie e-mailom rekreačnému zariadeniu vo formáte PDF, ktoré následne rekreačné zariadenie zašle e-mailom rekreantovi).

Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Informácie pre obyvateľov regiónu

1Mám nárok na vydanie povolenia pre využitie obchádzkovej trasy cez NP Muránska planina?
Vjazd na obchádzkovú trasu cez národný park je zakázaný pre všetky motorové vozidlá s výnimkou vozidiel používaných osobami, ktorým obec Muráň alebo obec Muránska Huta (V súlade s Príkazom Prednostu okresného úradu číslo 5/2021 na vyhlásenie mimoriadnej situácie zo dňa 30.4.2021, bod 7) vydala povolenie. V časti KRITÉRIÁ PRE VYDÁVANIE POVOLENÍ je uvedený zoznam, za akých podmienok môže byť povolenie vydané. Pokiaľ ste sa v uvedenom zozname oprávnených osôb na získanie povolenia nenašli, obchádzku cez NP Muránska planina nemôžete použiť. Pokiaľ patríte medzi osoby, ktoré na povolenie nárok majú a zatiaľ vám vydané nebolo, kontaktujte Obecný úrad Muráň alebo Obecný úrad Muránska Huta.
2Ak mám nárok na vydanie povolenia, kde ho získam?
Kontaktujte Obecný úrad Muráň (tel.: +421 918 590 237 alebo 058 488 17 30, e-mail: obec@muran.sk) alebo Obecný úrad Muránska Huta (tel.: 058 449 41 24, e-mail : sekretariat@muranskahuta.sk).
3Platí ešte povolenie, ktoré mi bolo vydané ešte v roku 2020 (na základe príkazu prednostu č. 3/2020)?
Áno toto povolenie platí a môžete ho použiť.

Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Informácie pre návštevníkov NP Muránska planina

1Dostanem sa do Muráňa autom?
Áno, musíte sa však vyhnúť uzavretému úseku cesty medzi Muráňom a Prednou Horou: 1. Ak prichádzate od Banskej Bystrice, zvoľte si trasu Brezno – Pohronská Polhora – Zbojská – Tisovec – Muráň. 2. Ak prichádzate od Popradu, máte možnosť voliť jednu z dvoch obchádzkových trás. Prvá trasa vedie cez Stratenú – Dobšinú – Roštár – Jelšavu – Revúcu – Muráň, trasa je dlhá 108 km. Druhou možnosťou je vydať sa na Telgárt – Červenú Skalu – Brezno – Pohronskú Polhoru – Zbojská – Tisovec – Muráň. Táto trasa je dlhá 119 km. 3. Ak ste ubytovaní v Telgárte, na Šumiaci, prípadne inej dedinke na Horehroní medzi Červenou Skalou a Breznom, musíte zvoliť obchádzkovú trasu cez Brezno – Pohronskú Polhoru – Zbojská – Tisovec – Muráň.
2Dostanem sa na sysľovisko Biele vody? (lokalita známa ako „Syslia lúka“ alebo „Lúka plná sysľov“)
Základ je docestovať do Muráňa niektorou z vyššie uvedených trás. Vzhľadom na to, že parkovisko pri sysľovisku aktuálne slúži potrebám firmy realizujúcej rekonštrukčné práce cesty, nebude tu možné parkovať. Preto odporúčame auto zaparkovať v obci, alebo na okraji cesty, ale iba po zákaz vjazdu a ďalej ísť už peši. Trasa je nenáročná cca 2,5 km dlhá. Cestou medzi Muráňom a sysľoviskom bude prechádzať nákladná doprava a stavebné stroje, na mieste je teda opatrnosť. Vo vlastnom záujme rešpektujte zákazovú značku umiestnenú v smere z Muráňa na sysľovisko, vyhnete sa pokute a nedostanete sa do kolízie so stavebnými strojmi.
3Som ubytovaný na Prednej Hore a chcem ísť na sysľovisko Biele vody. Ako sa tam dostanem?
Z Prednej Hory sa na sysľovisko dostanete iba peši alebo na bicykli po určených trasách. Prístupová trasa pre PEŠÍCH TURISTOV vedie zo sedla Predná Hora – od horárne najprv po žlto značenom turistickom chodníku (turistická trasa č. 8757 sedlo Predná Hora – chata pod Muránskym hradom), z ktorého po niekoľkých metroch treba odbočiť vľavo na lesnú zvážnicu. Tá klesá do údolia a dovedie vás až na sysľovisko Biele vody. Trasa je dlhá cca 3 km. Cestou späť zo sysľoviska na Prednú Horu musíte počítať s prevýšením cca 320 m. CYKLISTI sa zo sedla Predná Hora dostanú na sysľovisko po novo vyznačenej cyklistickej trase. Tá vedie od horárne v sedle Predná Hora spočiatku po existujúcej zeleno značenej cyklistickej trase č. 5582. Po cca 2,5 km sa novo vyznačená cyklotrasa odpája zo zeleno značenej cyklotrasy vpravo a prechádza po lesnej ceste cez lokalitu Hiencová. Cyklotrasa vychádza na štátnu cestu II/531 cca 230 m pod sysľoviskom Biele vody. Dĺžka novo vyznačenej cyklotrasy je cca 6 km. Prevýšenie cyklotrasy v smere na Prednú Horu je viac ako 400 m. Trasa je kamenistá a je vhodná pre horské a trekingové bicykle.
4Dostanem sa autom z Červenej Skaly do Muránskej Huty alebo na Prednú Horu?
Áno, cesta II/531 je prejazdná z Červenej Skaly až po Prednú Horu. Uzávera sa týka až úseku cesty medzi Prednou Horou a Muráňom.
5Som cyklista a chcem ísť z Muráňa bicyklom na Veľkú lúku. Ako sa dostanem späť do Muráňa, keď je časť cesty medzi Prednou Horou a Muráňom uzavretá?
Pokiaľ vyrážate bicyklom z Muráňa na Veľkú lúku po žlto značenej cyklotrase č. 8607, musíte počítať s tým, že táto cyklotrasa je podľa platného návštevného poriadku jednosmerná, nesmiete sa ňou teda vracať späť do Muráňa. Ako sa teda dostanete späť do Muráňa? Z Veľkej lúky pokračujte do sedla Javoriny (sedlo Javorinka) po zeleno značenej cyklotrase č. 5576. Na Javorinách odbočte vpravo a po modro značenej cyklotrase č. 2577 vedúcej po ceste II/531 pokračujte cez Muránsku Hutu do sedla Predná Hora. Vzhľadom na uzáveru cesty medzi Prednou Horou v smere na Muráň musíte pri horárni Predná Hora odbočiť vľavo a poškodený úsek cesty obísť po alternatívnej cyklotrase – najprv po zeleno značenej cyklotrase č. 5582 a po 2,5 km sa napojte na novo vyznačenú cyklotrasu prechádzajúcu po lesnej ceste z Prednej Hory cez lokalitu Hiencová. Cyklotrasa vychádza na štátnu cestu II/531 cca 230 m pod sysľoviskom Biele vody. Ďalej pokračujte po ceste II/531 až do Muráňa.
6Môžem na prejazd medzi Muráňom a sedlom Javoriny využiť dočasnú obchádzkovú trasu vedúcu cez národný park (Muráň – Veľká lúka – Javoriny)?
Vjazd na obchádzkovú trasu cez národný park je zakázaný pre všetky motorové vozidlá s výnimkou vozidiel používaných osobami, ktorým obec Muráň alebo obec Muránska Huta (V súlade s Príkazom Prednostu okresného úradu číslo 5/2021 na vyhlásenie mimoriadnej situácie zo dňa 30.4.2021, bod 7) vydala povolenie. V časti KRITÉRIÁ PRE VYDÁVANIE POVOLENÍ je uvedený zoznam, za akých podmienok môže byť povolenie vydané. Pokiaľ ste sa v uvedenom zozname oprávnených osôb na získanie povolenia nenašli, obchádzku cez NP Muránska planina nemôžete použiť. Pokiaľ patríte medzi osoby, ktoré na povolenie nárok majú a zatiaľ vám vydané nebolo, kontaktujte Obecný úrad Muráň alebo Obecný úrad Muránska Huta.
7Som turista a chcem ísť z Muráňa autom na Veľkú lúku a odtiaľ ísť na turistiku. Je to možné?
Áno, potrebujete však povolenie na vjazd autom na trase Muráň – Veľká lúka a parkovanie na Veľkej lúke v lokalite Piesok. Povolenky aktuálne vydáva Obec Muráň. O ich dostupnosti sa informujte na Obecnom úrade Muráň a to v pracovných dňoch na tel. čísla tel. čísla +421 918 590 237 alebo 058 488 17 30, prípadne elektronicky na e-mail: obec@muran.sk. S povolenkou máte oprávnenie na vjazd do národného parku na trase Muráň – Veľká lúka a parkovanie v lokalite Veľká lúka, Piesok. Povolenka vám neumožňuje jazdiť po ďalších lesných cestách v rámci národného parku! Povolenka platí iba na účely turizmu, t.j. neslúži na prejazd obchádzkovou trasou cez národný park, ale na vyvezenie sa na Veľkú lúku. Povolenka ja vratná a platí iba 1 deň. Návštevník, ktorému bola povolenka vydaná, je povinný ju v ten istý deň vrátiť späť na Obecný úrad, prípadne sa riaďte pokynmi pracovníkov úradu.
8Sú niektoré turistické trasy alebo cyklotrasy uzavreté?
V súvislosti s uzáverou časti cesty II/531 medzi prednou Horou a Muráňom došlo k uzavretiu iba jednej cyklotrasy, resp. jej časti a to modro značenej cyklotrasy č. 2577 v úseku od sysľoviska Biele vody po Prednú Horu. Tento uzavretý úsek je možné obísť alternatívnou novo vyznačenou cyklotrasou, ktorá vedie cez Hiencovú na Prednú Horu. Ostatné turistické chodníky a cyklotrasy sú prístupné bez obmedzenia.

Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Cyklotrasa Predná Hora - Hiencová - Biele Vody

Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Pešia trasa Predná Hora - sysľovisko Biele Vody

Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

OBCHÁDZKOVÉ TRASY - AKO SA DOSTANETE DO MURÁŇA

Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Banská Bystrica – Brezno – Pohronská Polhora – Zbojská – Tisovec – Muráň

Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Poprad – Stratená – Dobšiná – Roštár – Jelšava – Revúca – Muráň

Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je opäť uzavretá

Poprad – Telgárt – Červená Skala – Brezno – Pohronská Polhora – Zbojská – Tisovec – Muráň