Otváracia doba

PONDELOK – NEDEĽA: 


ZATVORENÉ

Informačné stredisko je v prevádzke iba počas letnej turistickej sezóny (jún – september).

Informačné stredisko bude opätovne otvorené v nasledujúcej letnej turistickej sezóne a to od 1.6.2024.

O stredisku

Poskytuje informácie o prírodných hodnotách Národného parku Muránska planina. Nachádza sa v obci Muráň, neďaleko námestia pri ceste na Červenú Skalu. Nájdete tu okrem predaja suvenírov aj stálu expozíciu národného parku, ktorá Vás prevedie históriou i prírodnými hodnotami tohto cenného územia. Nielen deťom sa zaiste budú páčiť exponáty jednotlivých druhov živočíchov, ktoré žijú na Muránskej planine.

Srdečne Vás pozývame na jej prehliadku.

Kontakt

Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
Kontakt: +421 903 298 419
ismuran@npmuranskaplanina.sk

UPOZORNENIE


Na uvedené telefónne číslo sa dovoláte iba v čase otváracích hodín, mimo sezóny iba počas pracovných dní od 9:00 do 14:00 hod.


Potrebujete povolenku?

Na vjazd motorovým vozidlom do územia národného parku musíte použiť platné oprávnenie – povolenku, ktorú si umiestnite za čelné sklo vozidla na strane spolujazdca. S povolenkou sa môžete pohybovať iba na trase Muráň – Veľká lúka (platí pre osobné motorové vozidlá), alebo na trase Javoriny – Veľká lúka (platí pre autobusy). Povolenka Vám neumožňuje jazdenie po iných účelových komunikáciách v rámci národné parku, veríme však, že toto obmedzenie dodržíte.

V priestoroch Informačného strediska Muráň sa vydáva povolenie pre autobusy i osobné motorové vozidlá.

Povolenky pre autobusy
KDE A KEDY SI POVOLENKU REZERVOVAŤ A VYZDVIHNÚŤ?

Počas letnej turistickej sezóny – t.j. od 1. júna do 30. septembra:

 • v priestoroch Informačného strediska
 • od pondelka do nedele v čase otváracích hodín

Mimo letnej turistickej sezóny – t.j. od 1. októbra do 31. mája:

 • v priestoroch Informačného strediska
 • iba počas pracovných dní

Povolenku je nutné si vopred rezervovať telefonicky alebo e-mailom:

 • +421 903 298 419
 • ismuran@npmuranskaplanina.sk

Pre vydanie povolenky je potrebné nahlásiť:

 • meno a priezvisko osoby alebo názov organizácie, pre ktorú bude povolenka vydaná
 • adresa / sídlo organizácie
 • ŠPZ autobusu
 • dátum, na ktorý sa povolenka rezervuje

Povolenka je jednorázová, platná na konkrétny deň a nie je potrebné ju vracať.

Povolenka platí iba na trase Javoriny – Veľká lúka.

Povolenku je vždy potrebné umiestniť na viditeľné miesto za predné sklo motorového vozidla pre prípad, že budú oprávnenosť vjazdu kontrolovať strážcovia národného parku, alebo členovia Stráže prírody.

Povolenky pre osobné motorové vozidlá
KDE A KEDY SI POVOLENKU REZERVOVAŤ A VYZDVIHNÚŤ?

Počas letnej turistickej sezóny – t.j. od 1. júna do 30. septembra:

 • v priestoroch Informačného strediska
 • od pondelka do nedele v čase otváracích hodín

Mimo letnej turistickej sezóny – t.j. od 1. októbra do 31. mája:

 • v priestoroch Informačného strediska
 • iba počas pracovných dní v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Vydanie povolenky je bezplatné.

Počet povoleniek je obmedzený, preto vám odporúčame si povolenku vopred rezervovať telefonicky alebo e-mailom:

 • +421 903 298 419
 • ismuran@npmuranskaplanina.sk

REŠPEKT A OHĽADUPLNOSŤ PRI REZERVOVANÍ A VYUŽITÍ POVOLENKY:

Žiadame každého návštevníka, ktorý prejaví záujem o využitie povolenky, aby dodržal nasledovné pravidlá:

 • Ak si povolenku rezervujete, no napokon ju nechcete využiť, dajte nám o tom včas vedieť.

Povolenku tak budeme môcť vydať niekomu inému, kto na ňu čaká.

 • Dodržiavajte pravidlá, predídete tak zbytočným konfliktom.

S povolenkou sa pohybujte iba na trase Muráň – Veľká lúka a späť. Povolenka vás neoprávňuje jazdiť po iných trasách národného parku. Vždy si ju umiestnite na viditeľné miesto za predné sklo motorového vozidla pre prípad, že budú oprávnenosť vjazdu kontrolovať strážcovia národného parku, alebo členovia Stráže prírody.

 • Jazdite opatrne, inak vám hrozí kolízia s cyklistami, pešími turistami, či inými vozidlami, ktoré sa môžu na trase pohybovať.

Účelová komunikácia, ktorá vedie na Veľkú lúku, je úzka a na viacerých miestach neprehľadná. Ľahko sa tak dostanete do kolízie.

 • Povolenka je vratná, po jej využití ju vráťte späť do Informačného strediska, aby ju mohli následne využiť aj iní návštevníci.

Ak ju nevrátite, nemôže byť vydaná ďalším návštevníkom, ktorí si ju rezervovali.

 • Povolenka nie je automaticky nárokovateľná.

Keďže je počet povoleniek obmedzený a pokiaľ nie je žiadna voľná, pracovník informačného strediska vám nemá akú vydať. Vtedy vám naozaj nepomôžu ani prosby, ani vyhrážky.


Ďakujeme, že dodržiavate pravidlá a správate sa ohľaduplne a s rešpektom voči iným návštevníkom, našim pracovníkom i prírode.