Máš vzdelanie vzdelanie v odbore poľovníctvo, lesníctvo alebo ekológia lesa, manažment a financovanie lesných podnikov? Máš pozitívny vzťah k prírode blízkemu hospodáreniu v lese, dokážeš pracovať samostatne, analyticky myslieť, si precízny/a, komunikatívny/a, máš otvorenú myseľ a chceš pracovať v národnom parku? Potom možno práve teba hľadáme do tvoriaceho sa pracovného tímu Správy Národného parku Muránska planina.

Údaje o pracovnej pozícii:

Pracovná pozícia: technik

Pracovná oblasť: lesné hospodárstvo

Počet voľných miest: 1

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok, pracovný pomer na neurčitý čas

Termín nástupu: ihneď

Miesto výkonu práce:

Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej – Správa Ochranného obvodu Závadka nad Hronom, Hronská 621/60, 976 67 Závadka nad Hronom

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom):

Platové podmienky určuje zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Rámcová náplň práce:
 • Realizácia opatrení prijatých na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov, príprava podkladov potrebných pre vyhodnotenie PSL+ spolupráca pri vyhotovovaní a schvaľovaní PSL a kontrole jeho plnenia;
 • Sumarizovanie evidenčných výkazov LHE;
 • Zabezpečovanie plnenia výrobných a administratívnych úloh na úseku ochrany lesa, vystavovanie písomných súhlasov na vykonanie ťažby;
 • Zabezpečovanie a koordinovanie technologickej prípravy pracovísk v prospech enviromentálne priaznivých ťažbovo dopravných technológií, vykonávanie rozpisu a umiestnenie ročného objemu ťažby dreva do porastov, podieľanie sa na vyznačovaní ťažby dreva;
 • Vypracovanie projektov obnovy lesa s prihliadnutím na skutočný stav holín, vedenie agendy súvisiacej s používaním reprodukčného materiálu lesných drevín (vrátane evidencie v informačnom systéme), včasné distribuovanie vhodného reprodukčného materiálu na obnovu lesa;
 • Kontrola práce vykonávanej v lese;
 • Zodpovednosť za zásoby na (dočasnom) expedičnom sklade;
 • Kontrola fakturácie prác;
 • Zastupovanie vedúceho ochranného obvodu počas neprítomnosti;
 • Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zamestnanecké výhody, benefity: 
 • pružný pracovný čas
 • služobný mobil, PC/notebook
 • príspevok do III. piliera
 • odmeny pri pracovnom jubileu
 • 5 dní dovolenky naviac
 • možnosť poľovať

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požadovaná prax:  pozícia vhodná aj pre absolventa

Počítačové zručnosti:

 • kancelárske balíky – Microsoft Word – elementárna
 • kancelárske balíky – Microsoft Excel – elementárna
 • ovládanie programu WebLES je výhodou

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: 

 • informačná gramotnosť
 • samostatnosť
 • dobré komunikačné schopnosti

Osobnostné predpoklady:

 • analytické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore poľovníctvo, lesníctvo alebo ekológia lesa, manažment a financovanie lesných podnikov, pozitívny vzťah k prírode blízkemu hospodáreniu v lese.

 

Zasielanie žiadostí:

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 22.01.2023 na adresu:

Osobné stretnutie je vhodné dohodnúť si telefonicky.

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:
Kontaktná osoba:

Ing. Marcel Boroš, vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy

e-mail: marcel.boros@npmuranskaplanina.sk

telefón: +421 911 016 335, +421 905 855 251