Máš vzdelanie v odbore lesníctvo alebo ekológia lesa a poľovníctvo? Máš pozitívny vzťah k prírode blízkemu hospodáreniu v lese, dokážeš analyticky myslieť, si precízny/a, komunikatívny/a, máš otvorenú myseľ a chceš pracovať v národnom parku? Potom možno práve teba hľadáme do tvoriaceho sa pracovného tímu Správy Národného parku Muránska planina.

Údaje o pracovnej pozícii:

Pracovná pozícia: lesník

Pracovná oblasť: lesné hospodárstvo

Počet voľných miest: 4

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok, pracovný pomer na neurčitý čas

Termín nástupu: ihneď

Miesto výkonu práce:

Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej – Správa Ochranného obvodu Závadka nad Hronom, Hronská 621/60, 976 67 Závadka nad Hronom

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom):

Platové podmienky určuje zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Rámcová náplň práce:
 • Kontrola a evidovanie prác vykonávaných v lese prostredníctvom LHE a evidencie podľa osobitných predpisov, vedenie evidencie a zodpovednosť za stav a množstvo zásob dreva v rámci vlastného úseku;
 • Zisťovanie holín v teréne, zabezpečenie ich prípravy na zalesnenie a poskytovanie podkladov pre vypracovanie bilancie holín, navrhovanie a realizácia opatrení na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov;
 • Vyznačovanie ťažby dreva podľa pokynov a vyhotovovanie dokladov ťažby o pôvode dreva;
 • Navrhovanie technologickej prípravy pracoviska;
 • Zabezpečenie odovzdania pracoviska, kontrola realizácie a preberanie vykonávaných činností a pracoviska, vrátane samovýroby;
 • Vykonanie úloh ťažbovej činnosti v zmysle stanovených technológií;
 • Vkladanie prvotných údajov do LHE;
 • Vedenie príslušnej grafickej evidencie;
 • Zabezpečenie vyznačenia hraníc JPRL vrátane hospodárskych kopcov, príprava podkladov pre zostavenie ročných plánov hospodárskych opatrení;
 • Dodržiavanie a zabezpečenie dodržiavania technických a technologických postupov a noriem a ich kontrola;
 • Plnenie úloh zadaných zamestnancom súvisiacich s predmetom činnosti;
 • Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zamestnanecké výhody, benefity: 
 • pružný pracovný čas
 • služobný mobil, PC/notebook
 • príspevok do III. piliera
 • odmeny pri pracovnom jubileu
 • 5 dní dovolenky naviac
 • možnosť poľovať

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  úplné stredné odborné vzdelanie

Požadovaná prax:  pozícia vhodná aj pre absolventa

Počítačové zručnosti:

 • kancelárske balíky – Microsoft Word – elementárna
 • kancelárske balíky – Microsoft Excel – elementárna
 • ovládanie programu WebLES je výhodou

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti: informačná gramotnosť

Osobnostné predpoklady:

 • komunikatívnosť
 • analytické myslenie
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore lesníctvo alebo ekológia lesa a poľovníctvo, pozitívny vzťah k prírode blízkemu hospodáreniu v lese.

 

Zasielanie žiadostí:

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 22.01.2023 na adresu:

Osobné stretnutie je vhodné dohodnúť si telefonicky.

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:
Kontaktná osoba:

Ing. Marcel Boroš, vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy

e-mail: marcel.boros@npmuranskaplanina.sk

telefón: +421 911 016 335, +421 905 855 251