Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej hľadá nového kolegu / kolegyňu na pracovnú pozíciu LESNÍK.

Údaje o pracovnej pozícii:

Pracovná pozícia:                        lesník

Miesto výkonu práce:                 Správa Ochranného obvodu Závadka nad Hronom,

    Hronská 621/60, 976 67 Závadka nad Hronom – v pôsobnosti NP

Druh pracovného pomeru:        plný úväzok

Termín nástupu:                           ihneď

Mzdové podmienky (brutto):    od 839,50 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

Rámcová náplň práce:

 • Kontrola a evidovanie prác vykonávaných v lese prostredníctvom LHE a evidencie podľa osobitných predpisov, vedenie evidencie a zodpovednosť za stav a množstvo zásob dreva v rámci vlastného úseku;
 • Zisťovanie holín v teréne, zabezpečenie ich prípravy na zalesnenie a poskytovanie podkladov pre vypracovanie bilancie holín, navrhovanie a realizácia opatrení na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov;
 • Vyznačovanie ťažby dreva podľa pokynov a vyhotovovanie dokladov ťažby o pôvode dreva;
 • Navrhovanie technologickej prípravy pracoviska;
 • Zabezpečenie odovzdania pracoviska, kontrola realizácie a preberanie vykonávaných činností a pracoviska, vrátane samovýroby;
 • Vykonanie úloh ťažbovej činnosti v zmysle stanovených technológií;
 • Vkladanie prvotných údajov do LHE;
 • Vedenie príslušnej grafickej evidencie;
 • Zabezpečenie vyznačenia hraníc JPRL vrátane hospodárskych kopcov, príprava podkladov pre zostavenie ročných plánov hospodárskych opatrení;
 • Dodržiavanie a zabezpečenie dodržiavania technických a technologických postupov a noriem a ich kontrola;
 • Plnenie úloh zadaných zamestnancom súvisiacich s predmetom činnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Pružný pracovný čas, služobný mobil, PC/notebook, príspevok do III. piliera, odmeny pri životnom jubileu, 5 dní dovolenky naviac, možnosť poľovať a iné…

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  úplné stredoškolské vzdelanie

Požadovaná prax: pozícia vhodná aj pre absolventa

Počítačové znalosti – používateľ:  Microsoft Excel – elementárna, Microsoft Word – elementárna, ovládanie programu WebLES je výhodou

Vodičské oprávnenie: skupina B

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore lesníctvo alebo ekológia lesa a poľovníctvo, pozitívny vzťah k prírode blízkemu hospodáreniu v lese

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Komunikatívnosť, precíznosť a spoľahlivosť, informačná gramotnosť, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti).

 

Zasielanie žiadostí:

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 8.7.2024

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 3.7.2024 na adresu: Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, Janka Kráľa 12, 050 01  Revúca alebo na emailovú adresu uvedenú nižšie.

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:

 • samotnú žiadosť s uvedením motivácie záujmu pre uvedené pracovné miesto
 • štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné údaje:

RNDr. Miloš Varga, vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy

telefón:         +421 910 202 115, +421 918 500 728

e-mail:         milos.varga@npmuranskaplanina.sk