Zimný monitoring vlka a rysa na Muránskej planine

Dnes 6. februára 2020 sa začína dvojdňový zimný monitoring vlka a rysa na Muránskej planine. Do terénu vyrazilo viac ako dvadsaťštyri mapovateľov – pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR z viacerých chránených území, pracovníci Lesov SR, š.p. – Lesných správ Muráň, Veľká Lúka a Závadka nad Hronom a ďalší dobrovoľníci. Počas dvoch dní prejdú účastníci monitoringu určené trasy, ktoré boli vytýčené tak, aby pokryli čo možno najväčšiu plochu územia NP Muránska planina. Na monitorovaných trasách budú zaznamenávať najmä pobytové znaky oboch veľkých šeliem, prípadne odoberať vzorky na genetickú a potravnú analýzu.

Zimný monitoring sa vykonáva v rámci projektu Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku, kde jednou z aktivít je aj veľkoplošný monitoring vlka na základe pobytových znakov – zimné stopovanie. Výsledky monitoringu poslúžia ako doplnkové informácie ku genetike vlka dravého a jeho telemetrie, vďaka čomu bude možné odhadnúť počet aktívnych vlčích svoriek na Slovensku.

V zime 2019 sa do zimného monitoringu na Muránskej planine zapojilo 39 ľudí zo zástupcov Lesov SR, poľovníkov, zamestnancov ŠOP SR a dobrovoľníkov. Prešlo sa cez 30 transektov s dĺžkou viac ako 270 km. Zozbieralo sa 18 vzoriek trusu vlka dravého a 3 vzorky rysa ostrovida na genetickú a potravnú analýzu. Boli zistené stopy 4 jedincov rysa ostrovida a jedného medveďa hnedého. Zo zozbieraných údajov stôp vlka dravého sa dalo odhadnúť, že v sledovanom území bolo prítomných približne 5 svoriek vlka dravého. Tento odhad je však veľmi hrubý, nakoľko monitoring prebehol len v jeden deň a údaje sa nedali dodatočne overiť stopovaním v ďalší deň, navyše nejde o najspoľahlivejšiu metódu.

S napätím očakávame, aké výsledky nám prinesie tohtoročný monitoring.

Text: Ing. Tomáš Iľko a Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ervín Hapl