Zimný monitoring veľkých šeliem

V priebehu januára prebiehalo na území národného parku a jeho blízkom okolí zimné monitorovanie veľkých šeliem – vlka dravého a rysa ostrovida. Zúčastnili sa na ňom nielen pracovníci Správy NP Muránska planina, či členovia dobrovoľnej stráže prírody, ale aj členovia OZ DIANA, doktoranti z Univerzity Mateja Bela, pracovníci Mestských lesov Revúca, Mestských lesov Tisovec a tiež 18 dobrovoľníkov z Nemecka, Rakúska, Francúzska a Slovenska.

Monitoring bol zameraný na zber vzoriek trusu, moču, krvi a chlpov na DNA analýzy v rámci projektu Veľké šelmy II, ktorý sa práve rozbieha a je realizovaný v rámci aktivít v schválených programoch starostlivosti o veľké šelmy, ktoré zahŕňajú aj genetický výskum. Zároveň boli zaznamenávané aj stopové dráhy rysa a vlka. Tieto dráhy nám ukazujú ako zvieratá využívajú krajinu a ako sa v nej správajú. Vieme zistiť na akých miestach si značia svoje teritórium, kde sa stretávajú a ako komunikujú. Zistíme aké biotopy preferujú, ako využívajú lesné cesty a chodníky a zaznamenáme miesta, kde prechádzajú cez cestné komunikácie.

Počas týchto 5 dní sme zozbierali 18 čerstvých a „kvalitných vzoriek“ pre analýzu DNA. Zaznamenali sme približne 15 km vlčích trás a 12 km rysích trás. V priebehu týždňa nám sneh pravidelne zakrýval stopy a trus zvierat. Preto bola naša radosť o to väčšia, keď sme našli čerstvé stopy a trus. Stalo sa nám aj to, že sme na lokalite nič nenašli a po príchode na lokalitu na ďalší deň nás čakali čerstvé stopy. V jednom prípade sme našli aj jelenicu strhnutú vlkmi.

Je zaujímavé, že počas týždňa neboli zdokumentované pobytové znaky medveďa hnedého, čo svedčí o ich dobrom zimnom spánku v tomto roku. Snehová pokrývka je na našom území prakticky od 30.11.2017. Minulú zimu sa počas podobnej akcie podarilo nájsť stopy troch medveďov, pričom minuloročná zima nemala tak dlho trvajúcu zimnú pokrývku a tiež bola po semennom roku buka, kedy si medvede aj počas zimných mesiacov vedeli nájsť prirodzenú potravu.