Zimný monitoring veľkých šeliem v NP Muránska planina 2023

V období od 2. – 3. februára 2023 sa v Národnom parku Muránska planina konal zimný monitoring veľkých šeliem. V území národného parku a v jeho ochrannom pásme bolo navrhnutých a zmonitorovaných 26 trás v celkovej dĺžke 398 km.

Do monitoringu sa zapojilo 24 mapovateľov – zamestnancov Správy NP Muránska planina, Štátnej ochrany prírody SR a dobrovoľníkov.

Pri prechádzaní monitorovacích trás bola aplikovaná metóda monitoringu prostredníctvom  zaznamenávania stôp, trusu alebo chlpov.

Prostredníctvom tejto metódy sme pri tohtoročnom zimnom monitoringu zaznamenali štyri jedince rysa ostrovida, deväť jedincov medveďa hnedého a päť svoriek vlka dravého. Dve monitorované vlčie svorky majú jadro teritória v národnom parku, teritórium zvyšných troch doňho zasahuje len okrajovo.

Monitoring veľkých šeliem prebieha extenzívne aj v priebehu roka formou zaznamenávania pobytových znakov, ako sú stopy a trus na cestách a pomocou fotopascí, ktoré sú inštalované na vybraných miestach.

Text a foto: Jakub Korytiak, Správa NP Muránska planina

Fotopasca zachytáva tzv. rysí “značkovák”, na ktorom rys zanecháva svoj pach a srsť. Takéto miesta sú dôležitými komunikačnými bodmi veľkých šeliem.