Zimné sčítanie vodného vtáctva v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina

Zimné sčítanie vodného vtáctva v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina

Rieka Muránka, jej prítoky a ani miestne vodné plochy – Teplica (Gemersko-teplický rybník), Flipper (vodná nádrž Miková), či Lehotské rybníky nepatria na Slovensku k významným územiam z hľadiska zimovania či migrácie vodných vtákov. Napriek tomu tu však pravidelne zimuje niekoľko bežných i vzácnejších druhov a občas sa vyskytne aj nejaký ten operený migrant, ktorý poteší oko i dušu ornitológa. Vedieť, aké druhy nám na našej malej riečke a tých pár malých vodných nádržiach a rybníkoch zimuje a v akom počte, je pre nás cenná informácia a to aj napriek tomu, že tu nemožno očakávať tisícové kŕdle vodných vtákov. Aj preto sa Správa NP Muránska planina a naši dobrovoľníci každoročne v januári zapájajú do medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva, ktoré sa okrem Slovenska realizuje v polovici januára vo viac ako 100 krajinách sveta.

A tak ste v piatok 17. januára 2020 mohli vidieť alebo stretnúť zopár čudákov, ktorí sa predierali brehovým porastom popri našej Muránke, Lehotskom potoku, obchádzali brehy Flippra, Teplice, či Lehotských rybníkov. „Nevideli ste tu kačice?“ pýtali sme sa na jednom z monitorovaných úsekov ľudí, ktorí pracovali pri Muránskej Dlhej Lúke na brehu Lehotského potoka. „Nie, ale poniže Muránskej Dlhej Lúky ich bolo veľa. A čo to robíte?“ Nejako takto reagujú ľudia, keď nás stretnú „tmoliť sa“ popri rieke s fotoaparátom na krku a formulárom v ruke. Niektorí reagujú nedôverčivo, podozrievavo, iní zas pobavene. „Sčítavame vodné vtáctvo,“  odpovedáme. „A to chcete tie vtáky potom chytiť a jesť?“ pýta sa zvedavý dlholúčan. Tak aj takéto vtipné reakcie zažijete počas monitoringu.

Kačice divé sú každoročne najpočetnejším druhom, ktorý evidujeme na monitorovanom území. Tento rok sme ich zaznamenali 162, z toho 140 kačíc sa tiesnilo na malej nezamrznutej časti Teplice. Pri následnom prezeraní fotiek sa zrazu ukázalo, že do kŕdľa kačíc obyčajných sa vpašoval aj jeden samec kačice chripľavky. Kým hniezdna populácia kačice divej sa na Slovensku ráta na tisícky (cca 13 tis. – 20 tis. párov), kačíc chripľaviek hniezdi iba približne 100 – 200 párov. Naše populácie tohto druhu sú sťahovavé a zimu trávia v južnej Európe alebo severnej Afrike. U nás prezimujú iba vzácne, preto nás toto pozorovanie na Teplici naozaj potešilo. Ďalším skvelým momentom bolo, keď náš dobrovoľník Drozdo vyplašil na Teplici kačicu chrapku – najmenšiu z európskych kačíc. Ďalším „bonbónikom“ bolo pozorovanie dvoch husí bieločelých na Flippri. Ide o severský druh, ktorý hniezdi v Škandinávii a na Sibíri a na Slovensko síce prilieta v početných kŕdľoch zimovať, no zimujú na Žitnom ostrove, Dolnom Podunajsku a Záhorí, teda ich výskyt tu je naozaj ojedinelý.

hus bieločelá

Na Muránke v úseku medzi Teplou vodou (závodom SMZ Jelšava) a Lubeníkom (závod SLOVMAG Lubeník) bol pozorovaný ďalší zaujímavý a vďaka svojmu nenápadnému hnedému sfarbeniu aj ťažko spozorovateľný druh vtáka – močiarnica mekotavá. Pri vyrušení nepohnuto zotrváva učupená na zemi dúfajúc, že ju v jej maskovacom šate nezbadáte. Až v poslednej chvíli bleskovo vyštartuje a vyletí do výšky niekoľko metrov. Pri pristávaní padá so zloženými krídlami ako kameň, pričom vibrovaním kormidlových pier sa vytvára na sekundu či dve zvláštny zvuk, pripomínajúci mekot kozy.

Niekedy môže byť naša práca pri monitoringu aj zdraviu nebezpečná. Napríklad, keď sa vám taký rybárik riečny, zbesilo naháňaný iným rybárikom, nechtiac takmer zapichne do čela. Ktovie, či bol pri tomto strete viac prekvapený unikajúci rybárik, či Ervín, náš dobrovoľník. Tento drobný, jagavo modrý vtáčik exotického vzhľadu patrí dnes už k vzácnym druhom našich potokov a riek. Počas tohtoročného sčítania sme zaznamenali iba 3 jedince, všetky v hornom úseku rieky Muránka – od Muráňa po Biele vody. Rybárik je v podstate nenáročný tvor – k životu potrebuje nespevnené hlinité alebo piesčité brehy, aby si vedel vyhrabať hniezdo a dostatok potravy v podobe malých rybiek, ako je čerebľa alebo mlaď jalca hlavatého. Vďaka nám ľuďom a našim zásahom do vodných tokov (úpravám vodných tokov a priamemu či nepriamemu ovplyvňovaniu druhového spektra rýb) však tieto podmienky na potokoch a riekach nachádza čím ďalej tým ťažšie. Práve v úseku, kde bol zaznamenaný výskyt rybárikov, od augusta do októbra minulého roka vypustili členovia Živej planiny do Muránky viac ako 3000 čereblí a hrúzikov odchovaných v malých jazierkach na Bielych vodách a v Muránskej Dlhej Lúke. V hornom úseku toku Muránky, od Muránskej Dlhej Lúky až po Biele vody, sme zaevidovali aj výskyt 10 jedincov vodnára obyčajného, nenápadného drobného tmavohnedého vtáčika s bielou náprsenkou. Celkovo sme zaznamenali 11 vodnárov, o štyroch menej, ako v predchádzajúcom roku.

Celkovo počet takmer všetkých pravidelne zaznamenávaných druhov zimujúcich v sledovanom území je menší ako v predchádzajúcom roku. Kým v minulom roku bolo volaviek popolavých 14 v tomto roku sme ich zaevidovali 9. Jediným druhom, ktorého početnosť bola v tomto roku vyššia, bol kormorán veľký. Kým v minulom roku nebol v povodí Muránky spozorovaný ani jeden jedinec, v tomto roku sme ich najmä v dolnej časti toku medzi Bretkou a Licincami napočítali 43. Toto zistenie rybárov zrejme nepoteší.

Nás zasa nepotešilo, že brehy Muránky v celom jej povodí – od Muráňa až po Bretku lemovalo neskutočné množstvo komunálneho odpadu. Je priam na zaplakanie, aký vzťah máme k prírode, ktorej sme sami súčasťou.

Naša vďaka patrí dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do tohtoročného sčítania: Petrovi Ďurianovi (Drozdovi), Ervínovi Haplovi a Jánovi Šmídtovi.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránske planina

Foto: Peter Ďurian, Ervín Hapl, Ivan Bryndza

Zdroj:

http://www.vtaky.sk/stranka/30-SOSBirdLife-Slovensko.html

Gúgh J., Trnka A., Karaska D., Ridzoň J. 2015: Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov

Sauer F.1996: Vodné vtáky