Zimné sčítanie vodného vtáctva na rieke Muránka a miestnych vodných nádržiach

Zimné sčítanie vodného vtáctva na rieke Muránka a miestnych vodných nádržiach

Dňa 12.1.2024 sa naši zamestnanci spolu s dobrovoľníkmi zapojili do 57. ročníka medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku. Hlavným koordinátorom sčítavania je organizácia SOS/BirdLife Slovensko.

Hlavným cieľom tohto monitoringu je získanie  kvalitatívno-kvantitatívnych dát o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva. Získané dáta monitoringu poslúžia pre identifikovanie trendu početnosti a výskytu jednotlivých druhov na vybraných lokalitách.

V rámci pôsobnosti Správy NP Muránska planina bol monitoring realizovaný na rieke Muránka, od jej prameňa pod Prednou Horou až po sútok so Slanou pri Bretke, na Lehockom potoku (významný prítok rieky Muránka) a na lokálne významných vodných nádržiach – Teplica (Gemersko-teplický rybník), Flipper (vodná nádrž Miková) a Lehotské rybníky. Celková dĺžka monitorovacích lokalít predstavovala 61 km.

Najpočetnejším druhom, ktorý bol v rámci monitoringu zaznamenaný, bola kačica divá (Anas platyrhynchos). Celkovo bolo zaznamenaných 634 jedincov. Druhým najpočetnejším druhom bol kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) v počte 25 jedincov. Tretím najpočetnejším druhom bola volavka popolavá (Ardea cinerea) v počte 19 jedincov. Menej početnými druhmi boli vodnár potočný (Cinclus cinclus) 13 ks, chriašteľ vodný (Rallus aquaticus) 3 ks a vzácny rybárik riečny (Alcedo atthis) v počte 2 ks.

Ďakujeme našim dobrovoľníkom – Petrovi Ďurianovi, Ervínovi Haplovi, Ivanovi Bryndzovi a Alenke Fouskovej, ktorí významnou mierou prispievajú k monitoringu a každoročne prinášajú cenné výsledky svojich pozorovaní.

Text: Ing. Jakub Korytiak, Správa NP Muránska planina

Foto: J. Korytiak, V. Košová, J. Brndiar