Výberové konanie – „pracovník pre zonáciu a projekty“

Výberové konanie – „pracovník pre zonáciu a projekty“

Správa Národného parku Muránska planina vyhlasuje výberové konanie na miesto

„pracovník pre zonáciu a projekty“

Požiadavky:

  • VŠ vzdelanie II. Stupňa, špecializácia lesníctvo,
  • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
  • práca s GIS,
  • znalosť anglického jazyka,
  • vodičský preukaz typu B,
  • bezúhonnosť,
  • prax v odbore vítaná.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania zašlite do 10. 07. 2018 na adresu Správa NP Muránska planina, ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca. Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 10.07.2018 na pečiatke doručovateľa. Prihlášky zaslané elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.