Voda – mokrade – život

V dnešný deň, 2. februára si opätovne pripomíname Svetový deň mokradí. Mottom tohtoročnej kampane je neoddeliteľné spojenie vody, mokradí a života. Už ako deti sme sa naučili, že voda je základom života. Nachádza sa všade vôkol nás i v nás samotných. Je podmienkou nášho prežitia. Práve preto už naši predkovia budovali svoje obydlia na brehoch potokov, riek, jazier, či v blízkosti pramenísk. Okrem vody tu nachádzali i bohaté zdroje potravy. Mokrade tak odjakživa zohrávali veľmi dôležitú funkciu v živote nás ľudí.

Dnes už mnohí z nás nepociťujú, že náš život je závislý na mokradiach. Zabúdame, že do značnej miery môžu ovplyvniť jeho kvalitu i samotné naše prežitie. Všetky mokrade totiž  prispievajú k zdravému vodnému režimu v krajine. V nenarušených prírodných podmienkach fungujú ako špongie, sú schopné počas dažďov, alebo na jar pri topení snehu nasať veľké množstvo prebytočnej vody a potom ju podľa potreby postupne uvoľňovať. Účinne tak spomaľujú prúdenie vody a tlmia povodňové vlny. Chránia teda krajinu pred povodňami. Tiež zvlhčujú a ochladzujú miestnu klímu, čo oceníme najmä pri letných horúčavách. Vďaka rastlinám a ich schopnosti nasávať spolu s vodou veľké množstvo živín a iných látok v nej obsiahnutých, fungujú mokrade ako účinné čističky vôd. Majú tiež veľký význam z hľadiska zachovania biodiverzity. Medzi stavom biodiverzity krajiny a kvalitou nášho prostredia je priama úmera. Čím je totiž krajina pestrejšia a biodiverzita v nej väčšia, tým máme aj my ľudia kvalitnejšie a zdravšie prostredie pre život.

Mnohé mokrade sme v posledných desaťročiach nenávratne zničili zregulovaním väčšiny vodných tokov a rekultiváciami, melioráciami a zasypaním zaplavovaných či podmáčaných plôch. Aj dnes, keď čelíme dôsledkom klimatických zmien, sa stále medzi nami nájdu ľudia, ktorí sa, sledujúc svoje vlastné záujmy, snažia na svojich pozemkoch mokrade bezohľadne likvidovať. Každým takýmto zásahom do krajiny však narúšame veľmi zložitý systém, aký dokáže vytvoriť len príroda. Našimi zásahmi tak ohrozujeme nielen život v mokradiach (teda stovky rastlinných i živočíšnych druhov adaptovaných na toto špecifické prostredie), ale v konečnom dôsledku aj samých seba. Množstvo i kvalita vody v krajine totiž závisí od množstva a kvality mokradí.

Či už je náš osobný postoj k mokradiam pozitívny a fascinuje nás ich krása, či udivujú adaptácie rozmanitých rastlinných a živočíšnych druhov, alebo naopak, negatívny – vnímame ich ako nevyužiteľné a nepotrebné územie plné komárov a inej hávede, alebo je nám skrátka nejaká blbá mokraď ukradnutá, mali by sme vo vlastnom záujme všetci prijať fakt, že mokrade sú nesmierne dôležitými a hlavne nenahraditeľnými ekosystémami našej prírody. Je preto nevyhnutné, aby sme všetci spoločne vyvinuli maximálne úsilie o ich zachovanie v krajine.

Lebo mokrade, to je voda a voda znamená život.  

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Stiahni si:

  • Viac faktov o mokradiach a vode sa v rámci tohtoročnej kampane: WWD21_Fakty_SK
  • Prehľad, či sa v tvojom okrese nachádzajú medzinárodne, národne, regionálne alebo lokálne významné mokrade: Mokrade Slovenska
  • Stolovú hru o mokradiach pre mladých i nie tak mladých: stolná Hra- ramsar
  • Komix o mokradiach: