V ratkovskom kostole o netopieroch

V sobotu 17. augusta 2019 smerovali naše kroky do evanjelického kostola v Ratkovej. Vskutku v netradičnom prostredí sme v spolupráci s Ing. Ervínom Haplom zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) pripravili prednášku o netopieroch pre rodákov z Ratkovej. „Tak v kostole som prednášku ešte nerobila,“ pobavila som sa, keď som sa dozvedela o mieste konania tejto besedy. Avšak keď uvážime, že povalu lode tohto kostola z 15. storočia obýva najväčšia letná kolónia netopiera obyčajného a netopiera ostrouchého na Slovensku, aké iné vhodnejšie miesto na priblíženie tohto unikátu ľuďom by sme našli. A tak ľudia hľadeli na fotky naozaj veľkej kolónie, ktorá obýva podkrovie nad ich hlavami a počas celej sezóny im robí spoločnosť počas služieb Božích.

Kolónia bola objavená v roku 1992 a od tohto roku sa pravidelne monitoruje. Jej početnosť môže v čase odchovu mláďat dosiahnuť až 5000 jedincov. Spolužitie s netopiermi však neprináša len benefity spočívajúce v regulovaní početnosti nepríjemného hmyzu, ktorým sa netopiere živia. Taká veľká kolónia vyprodukuje veľké množstvo trusu – guána. Nie je príjemné, keď guáno prepadáva cez štrbiny v strope na lavice a podlahu svätostánku. Jeho hromadenie v podkroví by tiež mohlo predstavovať riziko pre statiku kostola. Preto členovia SON v spolupráci s dobrovoľníkmi a pracovníkmi Správy NP Muránska planina zabezpečujú jeho pravidelné odstraňovanie.

Veľká vďaka patrí Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Ratková, miestnemu farárovi Mgr. Miroslavovi Kerekrétymu, zborovému dozorcovi Bohušovi Palúšovi a tiež obyvateľom Ratkovej za trpezlivosť a ochotu spolupracovať pri zachovaní a ochrane miestnej kolónie v podkroví ich kostola.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Jana Šmídtová, Ing. Ervín Hapl