Ukončenie prevádzky Informačného strediska Muráň

Vážení návštevníci,

dňa 30.9.2018 bola ukončená letná turistická sezóna v Informačnom stredisku Muráň. Stredisko bude opäť otvorené až v nasledujúcej letnej turistickej sezóne 2019 a to od 1.6. Ďakujeme Vám za priazeň v tomto roku a tešíme sa, že Vám budeme môcť poslúžiť informáciami, či predajom suvenírov v budúcom roku.

Ohľadne vydávania povoleniek na autobus sa obracajte v pracovných dňoch na Správu NP Muránska planina v Revúcej – tel. číslo: 058 44 22 061, meil: ssnpmp@sopsr.sk, alebo osobne na adrese J. Kráľa 12, Revúca. Povolenka je vydávaná bezplatne a je potrebné vyzdvihnúť si ju osobne na Správe NP Muránska planina (J. Kráľa 12, Revúca) a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.30. Nakoľko je povolenka jednorázová, nie je potrebné ju po použití vrátiť.

Povolenky na osobné motorové vozidlá boli vrátené obci Muráň, preto sa v prípade záujmu treba v pracovných dňoch informovať na Obecnom úrade Muráň.