Ukončenie prevádzky Informačného strediska Muráň

Vážení návštevníci,

dňa 30.9.2020 bude ukončená letná turistická sezóna v Informačnom stredisku Muráň. V dňoch 28.9. – 30.9.2020 (pondelok – streda) bude Informačné stredisko z prevádzkových dôvodov zatvorené.

Stredisko bude opäť otvorené až v nasledujúcej letnej turistickej sezóne 2021 a to od 1.6.

Ďakujeme Vám za priazeň v tomto roku. Napriek tomu, že sme najmä poskytnutím povolenky na vjazd motorového vozidla do územia národného parku nemohli vyhovieť každému z vás, dúfame, že väčšina z vás bola s našimi službami spokojná a z infocentra odchádzala s potrebnými informáciami. Tešíme sa, že Vám budeme môcť poslúžiť informáciami, či predajom suvenírov aj v budúcom roku.

 

Povolenky pre motorové vozidlá na trase Muráň – Veľká Lúka budú vydávané v nasledovnom režime:

POVOLENKY PRE OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ:

Pre vydanie povoleniek pre osobné motorové vozidlá sa obracajte na Obecný úrad Muráň – tel. čísla +421 918 590 237 alebo 058 488 17 30, e-mail: obec@muran.sk.

POVOLENKY PRE AUTOBUSY:

Pre vydanie povoleniek pre autobusy sa v pracovných dňoch obracajte na Správu NP Muránska planina – tel. číslo: 058 44 22 061, e- meil: np.muranskaplanina@sopsr.sk, alebo osobne na adrese J. Kráľa 12, Revúca. Povolenka je vydávaná bezplatne a je potrebné vyzdvihnúť si ju osobne na Správe NP Muránska planina (J. Kráľa 12, Revúca) a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.30. Povolenku je potrebné po využití vrátiť a to buď osobne na Správu NP Muránska planina alebo vhodením do poštovej schránky Informačného strediska v Muráni. Schránka je umiestnená na stene vpravo od vstupných dvier do budovy Informačného strediska.