Ukončenie prevádzky Informačného strediska Muráň

Vážení návštevníci,

dňa 30.9.2019 bola ukončená letná turistická sezóna v Informačnom stredisku Muráň. Stredisko bude opäť otvorené až v nasledujúcej letnej turistickej sezóne 2020 a to od 1.6.

Ďakujeme Vám za priazeň v tomto roku a tešíme sa, že Vám budeme môcť poslúžiť informáciami, či predajom suvenírov v budúcom roku.

 

Povolenky pre motorové vozidlá na trase Javoriny – Veľká Lúka budú vydávané v nasledovnom režime:

POVOLENKY PRE OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ:

Pre vydanie povoleniek pre osobné motorové vozidlá sa obracajte na Obecný úrad Muráň – tel. čísla +421 905 527 420 alebo 058 488 17 30.

POVOLENKY PRE AUTOBUSY:

Pre vydanie povoleniek pre autobusy sa v pracovných dňoch obracajte na Správu NP Muránska planina – tel. číslo: 058 44 22 061, e- meil: np.muranskaplanina@sopsr.sk, alebo osobne na adrese J. Kráľa 12, Revúca. Povolenka je vydávaná bezplatne a je potrebné vyzdvihnúť si ju osobne na Správe NP Muránska planina (J. Kráľa 12, Revúca) a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.30.