Uhliarska – malý žabí raj

Medzi Muránskou Dlhou Lúkou a Muráňom sa hneď vedľa cesty – za železničnou traťou nachádza neveľká mokraď. Ide o jednu z najvýznamnejších reprodukčných lokalít obojživelníkov v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina. Každoročne sem s príchodom jari tiahnu stovky, ba až tisícky žiab, aby tu nakládli vajíčka a zabezpečili si pokračovanie svojho rodu. Uhliarska sa tak stáva malým žabím rajom skokanov hnedých, ropúch bradavičnatých a vzácne aj rosničky zelenej. Vhodné podmienky pre rozmnožovanie a život tu nachádzajú aj nenápadné mloky – mlok karpatský a mlok bodkovaný.

Aby na jar všetky tieto druhy našli svoju mokraď v skvelom stave a skutočne sa cítili ako v raji, spojili svoje sily tri organizácie – Štátna ochrana prírody SR – Správa NP Muránska planina, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice a Živá planina (občianske združenie). Počas rokov totiž mokraď prirodzene zarastala pálkou i drevinami, dno sa postupne zazemňovalo, hladina vody klesala. Už nebolo možné hovoriť o optimálnych podmienkach pre rozmnožovanie žiab a ich počet by tak mohol klesať. Pár šikovných rúk, niekoľko dní práce a mokraď sa zmenila na nepoznanie. Vodná plocha sa po vytrhaní pálky z dna jazierka v októbri minulého roka opäť otvorila a po vypílení časti drevín uplynulý piatok aj výrazne presvetlila. V revitalizácii mokrade budeme spoločne pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Ďakujeme ľuďom pôsobiacim v Živej planine a študentom a pedagógom UPJŠ Košice za veľkú časť práce, ktorú doteraz vykonali pri revitalizácii tejto pre obojživelníky významnej mokrade.

Fotky z prvej akcie, ktorá sa konala v októbri 2018 nájdete tu: https://www.facebook.com/marcel.uhrin.39/media_set?set=a.10216899315136040&type=3

Prečítajte si aj článok k tejto téme na stránke Živej planiny: http://zivaplanina.sk/2019/01/18/zaby-sa-budu-divit/

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Jana Šmídtová, Ing. Ervín Hapl