Turistické chodníky cez Prírodnú rezerváciu Fabova hoľa sú opäť priechodné

Turistické chodníky cez Prírodnú rezerváciu Fabova hoľa sú opäť priechodné

Strážcovia Národného parku Muránska planina a členovia Stráže prírody, v spolupráci so zástupcom Klubu slovenských turistov – Región Rimavská Sobota, v dňoch 24. – 25. novembra 2020 spriechodňovali vybrané úseky turistických chodníkov vedúcich cez Prírodnú rezerváciu Fabova hoľa.

Zamerali sa na prepílenie spadnutých kmeňov na zeleno značenej turistickej trase od lúky Fabova (v mape označené ako Pod Fabovou hoľou, lesnícka chata), po kótu Fabova hoľa. Spriechodnili i časť modro značeného turistického chodníka medzi kótou Tri kopce, vrcholom Fabovej hole a sedlom nad lúkou Fabova.

Niektoré kmene, ktoré sa dajú bez väčších problémov bezpečne prekročiť, však boli cielene neprerezané a ponechané na chodníkoch. Jedným z dôvodov je to, že trasy vedúce cez rezerváciu majú slúžiť výlučne pre potrebu pešej turistiky.

foto: J. Brndiar

Prax však ukazuje, že niektoré turistické chodníky využívajú i cyklisti alebo motorkári a to napriek tomu, že boli zriadené výlučne pre potreby peších turistov. Ležiace kmene by im v tom teda mali zabrániť. Ďalším dôvodom, prečo preferujeme, aby turistické trasy vedúce cez rezervácie neboli „do čista“ prepílené a „upratané“ je, aby návštevník mal možnosť získať autentický zážitok z divočiny. K tomu patrí aj občasné prekročenie, či podlezenie prekážok v podobe ležiacich kmeňov. Pokiaľ teda preferujete trasy ľahko priechodné a „upratané“, trasám vedúcim cez rezervácie sa radšej vyhnite.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Pavol Balko, Ing. Jaroslav Brndiar