Dnes, dňa 22.3.2018, sme pri príležitosti Svetového dňa vody navštívili dve školy v Revúcej. Bola to Špeciálna základná škola a Stredná odborná škola v Revúcej. Ako inak – preberali sme vodu a jej rôzne podoby. Pre stredoškolákov to bola prezentácia zameraná na tému “Príroda pre vodu”, čo je aj posolstvo Svetového dňa vody 2018.

Prvý stupeň sa zase zameral na využitie vody v bežnom živote, porozmýšľali sme, čím môže každý z nás prispieť ku ochrane vody a ako s ňou vieme šetrne zaobchádzať. Po prezentácii sme si spoločne vypracovali pracovné listy, kde sa deti dozvedeli okrem iného aj to, ktoré zvieratká bývajú pri vode a kde sa ukrývajú.