Študenti Evanjelického gymnázia Tisovec opäť pomáhali sysľom

Študenti Evanjelického gymnázia Tisovec opäť pomáhali sysľom

Už od roku 2017 sa na starostlivosti o sysľovisko v lokalite Podhrad pri Tisovci pravidelne podieľajú študenti a pedagógovia miestneho Evanjelického gymnázia Tisovec. Pod vedením občianskeho združenia Živá planina a Správy NP Muránska planina sa zapájajú do manažmentov zameraných na zlepšenie stavu biotopu sysľa pasienkového. Študenti tejto školy k lokalite v minulom roku vybudovali aj veľmi pekný náučný chodník „Poďte s nami za sysľami“.

Aj tohtoročný Deň Zeme oslávili prakticky – vystrihávaním náletových drevín z ich „adoptívneho“ sysľoviska. Ich odstránením rozširujú plochu, kde sa môžu pásť ovce a tým zväčšujú aj potenciálny domov zmáhajúcej sa miestnej populácie sysľa. V skupinke krovín sme osadili dve búdky pre plchy a vypílené náletové dreviny nám poslúžili na vytvorenie nepreniknuteľnej hustej hradby okolo nich. Nielen plchy, ale aj iné drobné živočíchy tak môžu pod jej ochranou nájsť bezpečný úkryt pred predátormi, ako sú líšky, či mačky divé. Zároveň tieto husté skupiny krovín nevedia predátori využiť na úkryt, odkiaľ by striehli na sysle, či iné živočíchy. Početnosť iných hlodavcov, ako sú napr. myši, tak v takýchto úkrytoch a v ich blízkosti môže vzrásť, čím sa vytvorí pestrejšia a početnejšia potravná ponuka pre šelmy i dravé vtáky. Zníži sa tak silný predačný tlak na miestnu populáciu sysľa a tá bude môcť postupne rásť. Pri pravidelnej starostlivosti tak môže o pár rokov dosiahnuť početnosť, ako môžeme vidieť na sysľovisku Biele vody pri Muráni, kde aktuálne žije viac ako dve tisíc jedincov.

Týmto podujatím sme tak v predposledný aprílový deň spoločne zavŕšili tohtoročnú sériu podujatí organizovaných pri príležitosti Dňa Zeme. Študentom patrí naša vďaka za ich prácu a neustávajúci záujem.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Jana Šmídtová, Ing. Renáta Jakubčová