Spoločne za čistú Muránku v Meliate

Už sedemnásť rokov Správa NP Muránska planina každoročne pri príležitosti Dňa Zeme čistí spolu s dobrovoľníkmi rieku Muránka a jej prítoky. V sobotu – 17.4.2021 sme sa spoločne so Živou planinou a ďalšími takmer päťdesiatimi dobrovoľníkmi zapojili do vyčistenia bezpochyby najkrajšieho úseku rieky Muránka, v katastri v obci Meliata.


Muránka – podhorská riečka s malebnými zákutiami

Muránka je malá podhorská riečka, jeden z pravostranných prítokov Slanej. Pramení pod sedlom Predná Hora, neďaleko sysľoviska Biele vody. Kým jej vody pri Bretke splynú s riekou Slaná, prekoná viac ako 48 km dlhú púť Muránskou dolinou.

Mnohé časti rieky sú dnes už zregulované, no stále sa nájdu miesta, kde jej tok slobodne preteká krajinou, vytvára meandre, tíšiny, strháva brehy. Medzi obcami Meliata a Bretka sa Muránka zarezáva do vápencov výbežku Licinskej pahorkatiny. Pred dvomi miliónmi rokov tak vznikol až 100 m hlboký a 3,5 km dlhý útvar, zvaný prielom. Rieku tu obklopujú vysoké kamenné zrázy. Pod nohami vám zurčí voda a na skalných stenách vidíte stopy, kam až zvykne stúpnuť hladina Muránky počas prívalových dažďov. Prielom Muránky je prírodnou pamiatkou a je bezpochyby tým najkrajším a najmalebnejším úsekom rieky. Žiaľ, je aj najspodnejším úsekom a často sa práve tu sústreďuje najviac komunálneho odpadu splaveného z obcí ležiacich pozdĺž toku rieky.


Meliata – dedinka s prívetivými obyvateľmi a starostom, ktorý sa naozaj stará

Meliata je maličká, no starobylá obec založená v roku 1243. Leží na rozhraní severovýchodného okraja Rimavskej kotliny a južného okraja Slovenského krasu. Má len 180 obyvateľov, tí sú však náležite hrdí na svoj chotár a o prostredie, v ktorom žijú, sa naozaj snažia starať čo najlepšie. Každoročne čistia od odpadu aj svoj úsek rieky. Pochopiteľne sa do zberu odpadu nezapoja všetci obyvatelia. Ak však z päťdesiatich dobrovoľníkov, ktorí v tomto roku počas víkendu čistili Muránku, je väčšina domácich obyvateľov, svedčí to o naozajstnom úprimnom záujme miestnych ľudí o okolie a prírodu, v ktorej žijú. Keď sme sa pýtali starostu Csabu Husaníka ako to robí, že sa mu aj čase, keď život celej spoločnosti ovláda hrozba koronavírusu, podarilo osloviť toľkých obyvateľov, povedal:

„Ja som nikoho nemusel nútiť, vlastne som žiadne podujatie oficiálne ani neorganizoval. Len sme si povedali, že ideme rieku vyčistiť a ľudia mi sami volali, či sa môžu aj oni zapojiť. U nás to tak skrátka chodí, ak sa organizuje brigáda, alebo niekto niečo robí, ľudia vždy prídu. Tu si ľudia ešte stále navzájom pomáhajú.“

Darmo, v Meliate žijú ľudia prívetiví, pracovití, ktorí nečakajú, že problém za nich vyrieši niekto iný. Ak treba, zomknú sa a konajú.


Občianska iniciatíva Spoločne za čistú Muránku – zapojte sa individuálne

Práve Csaba Husaník, starosta tejto maličkej obce, bol impulzom pre vznik občianskej iniciatívy Spoločne za čistú Muránku, do ktorej sa počas rokov 2018 a 2019 zapojilo 20 obcí a miest a stovky dobrovoľníkov. Spoločné úsilie nám v roku 2020 prekazila pandémia koronavírusu, čistenie tak prebiehalo individuálne iba v niektorých obciach.

Ani v tomto roku nám pandémia neumožňuje organizovať spoločné podujatia. Pandémia z nás robí samotárov a núti nás izolovať sa. Človek tak môže rezignovať a doma na gauči čakať, kým všetko prehrmí. Alebo sa zmobilizovať a tak, ako päťdesiat dobrovoľníkov v Meliate, individuálne vyraziť do prírody, či už sám, s rodinou, alebo blízkymi, či kolegami a spojiť čas strávený na čerstvom vzduchu s pomocou našej prekrásnej prírode. Je jedno, či to bude pri príležitosti Dňa Zeme, alebo v ktorýkoľvek deň v roku, ktokoľvek z nás môže spraviť aspoň niečo pre čistotu našej rieky. Stačí iba chcieť, vziať si vrecia na odpad, rukavice, gumáky, vybrať si ktorýkoľvek úsek rieky, alebo inú odpadom znečistenú časť prírody a dať sa do práce. Robíte to pre prírodu, robíte to pre seba.

Nezabudnite sa vopred informovať u starostu obce/mesta, kam môžete sústrediť vyzbieraný odpad. Ak totiž ostane vo vreciach na mieste, kde ho necháte a nebude ho mať kto odviezť do zberného dvora niektorej z obcí, opätovne sa stane nechcenou súčasťou našej prírody a vaše úsilie vyjde na zmar.


Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Jana Šmídtová, Stanislav Motyčka