Spoločne za čistú Muránku – Deň Zeme 2020

Muránka je malá podhorská riečka, jeden z pravostranných prítokov Slanej. Jej pramennou oblasťou sú južné svahy Muránskej planiny. Za miesto jej zrodu možno označiť prameň vytekajúci pod sedlom Predná Hora, neďaleko sysľoviska Biele vody. Kým jej vody pri Bretke splynú s riekou Slaná, prekoná viac ako 48 km dlhú púť Muránskou dolinou. Postupne zbiera nielen vody jednotlivých prítokov (Hrdzavého potoka, Lehotského potoka, Zdychavky, Chyžnianskeho potoka i ďalších), ale žiaľ aj odpad obyvateľov obcí ležiacich pozdĺž potokov i samotnej rieky.

Babka k babce, budú kapce. Alebo nie?

Poznáte toto príslovie? Hromadením peniažkov si raz môžete splniť sen, ak teda kapce sú tým vaším snom. V prípade nelegálne vyhodeného odpadu do rieky to však naozaj neplatí. Čím je ho viac, tým pre nás všetkým horšie. A najhoršie je to pre obce, ktoré ležia na toku ako posledné, také Licince, Meliata a Bretka. Tam sa toho odpadu naozaj nahromadí toľko, až sa slzy tisnú do očí každému človeku, čo má aspoň trochu vzťah k prírode. A práve toto by mohol byť ten najkrajší úsek celej rieky.

Meliata, január 2020. Foto: Ivan Bryndza

Prielom Muránky – najmalebnejší úsek toku

Boli ste už v prielome Muránky? Medzi obcami Meliata a Bretka sa Muránka zarezáva do vápencov výbežku Licinskej pahorkatiny až do 100 m hĺbky a vytvára tak útvar, ktorý geomorfológovia nazývajú prielom. Toto romantické údolie vzniklo pred dvomi miliónmi rokov na rozhraní treťohôr a štvrtohôr, keď sa vplyvom geologických síl začalo územie dvíhať. Rieku tu obklopujú vysoké kamenné zrázy. Pod nohami vám zurčí voda a na skalných stenách vidíte stopy, kam až zvykne stúpnuť hladina Muránky počas prívalových dažďov. Vtedy by ste tu zaručene nechceli byť. Prielomom vedie náučný chodník, takže ním prejdete suchou nohou, no celkom iný pohľad na rieku i okolitú krajinu získate, ak sa týmito miestami poplavíte na kajaku. A teraz si predstavte, že vôkol vás visia igelitové sáčky, na hladine plávajú stovky plastových fliaš, kde tu vykukne nejaká tá pneumatika a plastová bednička, staré bezfarebné oblečenie, možno aj niečo väčšie by sa pritrafilo, snáď nejaká práčka, chladnička, pri troche „šťastia“ možno televízor, alebo detský kočík (bez dieťaťa chvalabohu).

Prielom Muránky. Foto: Peter Jakubčo

Pošli ďalej – „srdečné“ pozdravy od obyvateľov pre obyvateľov

Hrali ste sa ako dieťa pri rieke, či potoku tak, že ste si vyrobili loďku z dreva a poslali ju po prúde? A potom nadšene sledovali, ako sa plaví a voda ju odnáša? Áno, voda má nesmiernu silu, odnesie čokoľvek, nielen malú loďku. A práve na to sa spoliehajú všetci tí naši spoluobčania, čo bez mihnutia oka šmaria do rieky cez plot všetko, čo im už netreba. Už dávno nie sú deti, ale pár faciek alebo riadnym prútom po holom zadku by si fakt zaslúžili. Kto sú títo ľudia? Sú to naši spoluobčania, možno susedia, priatelia, rodina, známi, s ktorými posedíme pri pivku, možno kolegovia. Často ich aj poznáme, ale je nám trápne povedať im, že toto sa predsa nerobí! Poviete, „to nie my, to nie sú naše smeti, my za to nemôžeme. To tí neprispôsobiví!“ Ale pozor, to nie sú len nevzdelaní obyvatelia osád a najchudobnejších domov, ako sa často hovorí. Nulový vzťah k životnému prostrediu mávajú aj ľudia bohatí, často vzdelaní, no bezohľadní a ľahostajní. A podľa aktuálneho množstva odpadu v rieke je ich medzi nami bohužiaľ stále priveľa. A ak starosta obce, alebo my sami vieme, kto to je a zatvárame pred tým oči a čušíme, aby sme s dotyčným nemali problém, sme rovnako ľahostajní, ako ten, koho neupozorníme.

Kto je vinný?

Keď Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 11. marca 2020 v Selciach vyzdvihlo spoločnú iniciatívu dvadsiatich obcí zapojených do čistenia rieky v rámci iniciatívy „Spoločne za čistú Muránku“, ako jeden z príkladov dobrej praxe, primátor Revúcej sa v reportáži pre televíziu TA3 vyjadril: „Nie je to naša vina, nie sú to naše odpadky“ (https://www.ta3.com/clanok/1178564/obce-predstavili-zaujimave-projekty-supluju-v-nich-ulohu-statu.html). A tak je na mieste položiť otázku. Čie sú to teda odpadky? Pán primátor iste týmto svojím vyjadrením myslel to, že odpadky priniesla voda z obcí položených vyššie na toku. Takto môžu reagovať starostovia všetkých obcí – od Muránskej Dlhej Lúky až po Bretku. Ale na koho to „hodia“ koncové obce, ktoré sú na toku ako prvé? Stačí sa prejsť popri rieke napr. pod Muráňom. Brehy rieky sú ovešané sáčkami, handrami, všade sa povaľujú a plávajú plastové fľaše, z bahna vykúka prosebnými očami nepotrebná bábika a opodiaľ trčí pneumatika, ktorú len tak ľahko nikto z nánosov nevytiahne. Tento odpad tu nepriniesli ani Dlholúčania, ani starosta z Meliaty, aby pokazil renomé starostovi z Muráňa. A ani vydra, ani bobor a ani tie úbohé ryby či kačky s tým naozaj nič nemajú. Je to odpad niektorých obyvateľov Muráňa. Ktorých? S tým sa už musia potrápiť v samotnej obci, lebo žalostný stav rieky je nelichotivou vizitkou celej obce. Ale vážne si myslíme, že všetok ten odpad pozdĺž celého toku rieky až po Meliatu a Bretku pochádza iba z Muráňa, alebo inej koncovej obce na niektorom z prítokov Muránky? Ruku na srdce. V každej obci či meste sa nájdu ignoranti, ktorí jednoducho k životnému prostrediu vzťah nemajú a odpad bez problémov šmaria do rieky, alebo inam. Je to náš odpad a je to náš problém a je to naša vina. A je to naša krajina.

Breh rieky Muránka pod obcou Muráň, marec 2020. Foto: Jana Šmídtová

Kto je zodpovedný?

Tak skúste si tipnúť, kto je zodpovedný za likvidáciu odpadu. Iste, morálne je zodpovedný ten človek, čo ten odpad vyhodil. Ale koho určuje náš právny systém za zodpovedného za odstránenie odpadu z rieky? Sú to:

  1. Ochranári? Však je to chránené územie, tak nech si ho aj vyčistia.
  2. Slovenský vodohospodársky podnik? Veď je správcom toku, tak nech spravuje a aj čistí.
  3. Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie? Má predsa dozerať a starať sa o životné prostredie, ako napovedá jeho názov, či?
  4. Štát? Je všemohúci a má sa o blahobyt a zdravé životné prostredie svojich občanov predsa starať.
  5. Vlastník pozemku? Milý vlastník, vlastniť totiž to nie sú len práva, ale aj povinnosti.
  6. Pôvodca odpadu? Sviniar nevychovaný, nahnať ho tam a nepustiť, kým to všetko neuprace!
  7. Dobrovoľníci? Však oni to radi spravia a budú mať fajn pocit.
  8. Rybári? Veď si tam chytajú ryby, tak nech aj popracú, kým čakajú na záber.
  9. Obec alebo mesto? Veď je to ich kataster.
  10. Či obyvatelia obce? Je to odpad niekoho z nich, len koho?

Dotipovali ste? Opäť sa vrátim k reportáži televízie TA3. V reportáži sa uvádza, že obce touto iniciatívou suplujú štát. Tak ako to teda je? Kto je zodpovedný za likvidáciu nelegálneho odpadu? Odpoveď nám prezradí zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79), konkrétne paragraf 15. Správne tipovali tí, čo označili číslo 6, 5 alebo 2 a 9. V prvom rade, ak sa podarí určiť a dokázať pôvodcu odpadu v rieke, potom táto osoba bez vychovania, ktorá namiesto do kontajnera vyhodila svoj odpad do rieky, musí svoj „sajrajt“ z rieky aj odstrániť. Všetci však dobre vieme, aké je ťažké človeka pri tom chytiť.  Ak to teda tento dotyčný spravil pod rúškom tmy, alebo my sa s ním nechceme rozhádať, potom je zodpovedný vlastník, správca alebo nájomca pozemku a „bordel“, ktorý mu na pozemok hodil niekto iný, musí za ním upratať. Ale pozor, iba v prípade, že nezabezpečil svoj pozemok tak, aby sa tam dotyčný neporiadnik nedostal. Všetci dobre vieme, že rieku a jej brehy nedokáže nikto zabezpečiť tak, aby sa tam vinou neporiadnikov nemohlo ocitnúť všetko, čo tam aktuálne pláva alebo visí a nemyslím tým ryby vo vode, či netopiere na konári. A tak to ostane na obci, ktorá je podľa zákona povinná na vlastné náklady odstrániť všetok komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý sa nezákonne ocitol v rieke v jej katastri. Záleží preto na obci, do akej miery preventívne pôsobí na svojich občanov, aby nelegálne skládky nevytvárali. Ľudia, znečisťujete si tak vlastné prostredie a obec oberáte o financie, ktoré môže použiť na príjemnejšie veci práve pre vás, občanov.

Spoločne za čistú Muránku – má to zmysel

Ak ste pozorne čítali odsek o prielome Muránky medzi Bretkou a Meliatou, už viete, že naša rieka má svoje malebné, viac či menej zachovalé úseky a to od prameňa až po sútok so Slanou. Mnohých z nás rieka priťahuje ako miesto, kde sa dá relaxovať. Najmä, ak na jej brehoch stále rastú stromy vytvárajúce brehový porast, je rieka veľmi príjemným miestom na prechádzky či posedenie počas horúcich letných dní. A pokiaľ by popri nej viedli aj cyklotrasy tak, ako to plánuje mesto Jelšava, cyklovýlet popri rieke by tiež mohol stáť za to. Skvelou formou oddychu je bezpochyby rybárčenie. Muránka a niektoré jej prítoky sú rozdelené na niekoľko rybárskych revírov, o ktoré sa starajú a ktoré využívajú členovia dvoch miestnych organizácií Slovenského rybárskeho zväzu – Revúca a Jelšava. Ale aby z rybárčenia mali rybári radosť i úžitok, rieka musí byť v stave, aby tam tie ryby a rybičky vedeli prežiť. Spomínala som aj splavovanie na kajakoch. Iste, nie všetky úseky sú vzhľadom na výšku hladiny vody vhodné na splavovanie. Ale nie je to nemožné. Mesto Jelšava sa rozhodlo využiť rieku Muránka aj na tento účel a od tohtoročnej sezóny plánovalo spustiť jednu z nových turistických atrakcií – splav Muránky. Veríme, že tento produkt sa uchytí a pritiahne do regiónu viac ľudí. Viac informácií o ponúkanom produkte nájdete na stránke mesta: https://www.jelsava.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=227668.

1. splav kajakmi rieky Muráň v Jelšave, august 2019. Foto: Ján Šmídt

Rieka sa nám sama ponúka, no aby sme sa my, či návštevníci nášho regiónu pri nej dobre cítili, musí byť čistá a nie v stave, v akom sme ju v januári tohto roku pri zimnom sčítavaní vodného vtáctva našli. Tak znečistenú som ju za celé roky ešte nevidela. Už viac ako 15 rokov spolu s kolegami zo Správy NP Muránska planina vyvíjame iniciatívu za dosiahnutie čistej rieky Muránka. Každoročne, pri príležitosti Dňa Zeme spolu s dobrovoľníkmi, žiakmi a študentami miestnych škôl čistíme v Revúcej Zdychavku – jeden z významných prítokov Muránky. Ak čistíte len jednu časť znečisteného koryta, odpad síce ubudne, no rieka nebude čistá. Pri každoročnej práci s deťmi a mladými ľuďmi nám však išlo najmä o odovzdanie posolstva. Nesmie nám byť jedno, v akom prostredí žijeme.

Starosta, ktorému to nebolo jedno

Naozaj veľkým poteším bola pre nás v roku 2017 iniciatíva Csabu Husaníka – starostu obce Meliata, keď nás požiadal o spoluprácu pri vyčistení Muránky v ich katastri. A nebolo to „príďte a vyčistite nám“, ale „chceme vyčistiť, nepomohli by ste nám“? Pomohli sme a veľmi radi. Spolu s členmi Vodáckeho klubu Hron z Kalnej nad Hronom a miestnymi obyvateľmi,  sme vyčistili toľko, koľko sa za ten jeden deň dalo. Akcia to bola skvelá. O rok sme sa spoločne so starostom obce Meliata a s podporou a pomocou Milana Kolesára, primátora Jelšavy obrátili aj na ostatných starostov a vyzvali ich na spoluprácu. A tak vďaka impulzu starostu jednej maličkej obce, ktorý si povedal, že mu to nie jedno, vznikla občianska iniciatíva Spoločne za čistú Muránku, do ktorej sa v uplynulých dvoch rokoch zapojilo 20 obcí a miest a stovky dobrovoľníkov. Dňa 11. marca 2020 v Selciach Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) túto jedinečnú iniciatívu vyzdvihlo ako jeden z príkladov dobrej praxe: https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-zo-seliec-brvnista-a-revucej–oznam/mid/405616/.html

Nevzdajme to ani tento rok

Práve v týchto dňoch – 24. a 25. apríla 2020 sa mal pri príležitosti Dňa Zeme uskutočniť tretí ročník spoločného čistenia rieky Muránka a jej prítokov. Žiaľ, hrozba vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace nariadené preventívne opatrenia nám v týchto dňoch neumožnia zorganizovať spoločné verejné podujatie tak, ako po iné roky. To však neznamená, že pri príležitosti Dňa Zeme, alebo v ktorýkoľvek deň v roku nemôže ktokoľvek z nás spraviť aspoň niečo pre čistotu našej rieky. Je to iba na našom vlastnom rozhodnutí a ochote spraviť niečo pre skvalitnenie a vyčistenie prostredia, v ktorom žijeme. Stačí iba chcieť, vziať si vrecia na odpad, rukavice, gumáky, na pomoc svojich blízkych, vybrať si ktorýkoľvek úsek rieky a dať sa do práce. Nezabudnite sa však vopred informovať u starostu obce/mesta, kam môžete sústrediť vyzbieraný odpad.

A nezabudnite, nesmie nám to byť jedno. Nemusíte spraviť veľa, veď aj malé činy vedú k dosiahnutiu cieľa, ak sa nevzdáme. Pridajte sa.  

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Brehy a tok rieky Muránka pod obcou Muráň vyzerali v polovici marca 2020 nasledovne: