Sčítanie netopierov na zimoviskách Muránskej planiny a Revúckej vrchoviny

Sčítanie netopierov na zimoviskách Muránskej planiny a Revúckej vrchoviny

Každoročne v priebehu januára a februára smerujú kroky členov Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON), pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR a ich dobrovoľníkov do tmavého tajomného podzemia. Cieľom nie je nájsť ukrytý poklad, ale zrátať netopiere, ktoré sa sem uchýlili prečkať najnepriaznivejšiu časť roka – zimu. Nie každá jaskyňa alebo štôlňa je však vhodná pre ich zimovanie. Iba priestor, ktorý si počas zimy udržiava stabilnú teplotu, nevymŕza a zaručuje nerušený zimný spánok, si netopiere vyberú ako vhodné zimovisko. Svoje zimné skrýše využívajú veľa rokov a môžu ich mať aj niekoľko. Tie podľa potreby potom striedajú.

Na Muránskej planine sa takto každoročne monitoruje približne 33 lokalít, pričom pracovníci NP Muránska planina kontrolujú 11 z nich. Ostatné jaskyne a štôlne Muránskej planiny a ďalších 18 úkrytov v Revúckej vrchovine starostlivo prejdú členovia SON. Kontrola zimovísk netopierov sa realizuje vždy veľmi citlivo. Netopiere by sa totiž pri dlhšom pobyte viacerých ľudí v podzemí mohli v dôsledku zmeny mikroklimatických podmienok rýchlo prebrať zo svojho zimného spánku. Zvýšením telesnej teploty a naštartovaním fyziologických procesov, ktoré sú inak počas hibernácie u netopierov výrazne utlmené, by jedinec spotreboval priveľa energie a nemusel by do jari prežiť. Preto verným spoločníkom sčítavateľov býva často fotoaparát, ktorým sa väčšie zimujúce kolónie nafotia a vlastné sčítanie početnosti potom prebieha za monitorom počítača.

Medzi najvýznamnejšie zimoviská netopierov na Muránskej planine, z hľadiska ich početnosti a druhového zastúpenia, patria jaskyne Bobačka, Michňová, Jaskyňa netopierov, Čertova jaskyňa a ďalšie. Druhové zastúpenie netopierov a rovnako aj ich početnosť sa môže v priebehu rokov meniť. K jednej z najvýraznejších lokálnych zmien v posledných rokoch došlo napr. v tuneli Dielik (Chránený areál Tunel pod Dielikom), kde do roku 1999 masovo zimovali tri druhy netopierov –  uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii) a večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). Početná zimujúca kolónia netopierov sa z takmer desaťtisíc jedincov scvrkla na pár desiatok, pričom lietavec sťahovavý tento priestor úplne opustil. Jednou z príčin týchto zmien bolo vyrušovanie zimujúcich netopierov v dôsledku opakovaných návštev tunela zvedavcami z radov laickej verejnosti, pričom negatívne sa mohlo prejaviť aj uzavretie priestoru mrežami, ktorá mala zabrániť neželanému vstupu takýchto návštevníkov. Práve každoročné sčítanie a následné analyzovanie získaných údajov nás dokáže upozorniť na klesajúcu početnosť a zmenu druhového zloženia zimujúcich netopierov. Ak sa nám podarí identifikovať problém, ktorý zhoršenie početnosti spôsobuje, môžeme včas zareagovať, navrhnúť a realizovať manažmentové opatrenia, vedúce k zlepšeniu. Či budú mať opatrenia realizované v tunely Dielik ešte v minulom roku (odstránenie mreže z portálu tunela a vyhĺbenie priekopy pred vstupnou časťou tunela) pozitívny vplyv na zimujúce netopiere, ukáže len čas.

Aj vy môžete zimujúcim netopierom pomôcť – stačí, ak ovládnete svoju zvedavosť a v zime nebudete do podzemných priestorov vstupovať a necháte tak netopiere nerušene prespať zimu.

Pozrite si fotky zo sčítania netopierov na facebookovej stránke Živej planiny:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546435339099970&type=1&l=d3f6d0b2d7

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Peter Bryndza, Andrea Trebulová, Ing. Peter Jakubčo