Robili sme to pre seba, pre Vás a pre našu Zem

Pri príležitosti Dňa Zeme sa od piatka 22. apríla 2022 konali v našom regióne viaceré podujatia zamerané na čistenie rieky Muránka a jej prítokov. Zapojiť ste sa mohli v mestách Revúca, Jelšava a v obciach Muráň a Meliata. Zo skúseností vieme, že prázdne reči a nadávanie od stola ešte nikdy nič nevyriešili. A ani nič nezlepšili. Ak chceme dosiahnuť zmenu k lepšiemu v čomkoľvek, musíme si vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce tak, ako to spravilo takmer 300 dobrovoľníkov nášho regiónu.

Revúca vyzbierala takmer 2600 kg odpadu

Do čistenia riek Muránka, Zdychavka, lokality Za Laca a ekocestičky sa v piatok v Revúcej zapojilo spolu 126 ľudí. Po boku pracovníkov Správy NP Muránska planina a Mestského úradu Revúca pracovalo 94 žiakov a študentov a 12 pedagógov takmer všetkých miestnych základných a stredných škôl. Spoločne sa nám podarilo z riek i lokalít, ktoré majú slúžiť miestnym ľuďom na oddych a vzdelávanie, vyzbierať 151 vriec odpadu, pneumatík a ďalšieho nadrozmerného odpadu. Z časti riek Zdychavka a Muránka a bezprostredného okolia Revúcej tak zmizlo približne 2590 kg odpadu. Naše tradičné podujatie Spoločne za čistú Muránku však nebolo jediným podujatím, ktoré v tento deň v meste prebiehalo. Žiaci ZŠ Hviezdoslavova vyčistili aj ďalšie lokality v meste.

Čistenie v Muráni pod patronátom lesníkov zo Správy NP Muránska planina

V Muráni sa do čistenia rieky Muránka zapojilo takmer 80 dobrovoľníkov. Pod vedením našich lesníkov zo Správy NP Muránska planina – pracovisko Lesná správa Muráň sa deťom a pedagógom z miestnej základnej školy a pracovníkom Obecného úradu Muráň podarilo vyzbierať viac ako 50 vriec odpadu.

Meliata vyčistila najkrajšiu časť Muránky

Najkrajšiu časť rieky Muránka čistilo viac ako 40 dobrovoľníkov v obci Meliata v sobotu – 23. apríla. Aj tu sa podarilo vyzbierať približne 60 vriec odpadu.

foto: C. Husaník

Aktívna Jelšava

Mesto Jelšava a jej obyvatelia patria v starostlivosti o svoje životné prostredie k najaktívnejším obciam nášho regiónu. Ako vyzeral Deň Zeme v meste Jelšava si môžete pozrieť vo videu, ktoré zdieľa MVDr. Milan Kolesár – primátor mesta na svojom facebookovom profile: DEŇ ZEME V JELŠAVE 

Nevzdávame sa

Nepodarilo sa ani zďaleka vyzbierať všetko odpad, ktorý do okolitej prírody nanosili nevychovaní a bezohľadní ľudia, naši spoluobčania, s ktorými sme nútení zdieľať spoločný životný priestor. No my sa nevzdávame a veríme, že raz aj v našej spoločnosti budú prevažovať ľudia ohľaduplní k životnému prostrediu. A my si budeme môcť konečne povedať, že sme kultúrny národ a nebudeme sa musieť hanbiť za skládky odpadu pohodené v riekach, na lúkach, v lesoch, či vedľa ciest.

Všetkým deťom, mladým ľuďom, pedagógom, dobrovoľníkom, samosprávam a organizáciám, ktorí sa aktívne zapojili do Dňa Zeme a čistili či už Muránku, jej prítoky, alebo iné lokality v našom krásnom regióne, ďakujeme. Ďakujeme, že ste aktívni a nečakáte, že svet k lepšiemu zmení niekto iný.

Text: Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina