Revúcke lesnícke dni 2019 – boli sme tam

Posledný aprílový deň pritiahol na Námestie slobody v Revúcej viac ako dvestosedemdesiat detí z blízkeho i širšieho okolia. Už po dvanásty krát Lesy SR, š.p. pripravili v spolupráci s miestnou samosprávou a viacerými štátnymi organizáciami Revúcke lesnícke dni – akciu pre deti, mládež a širokú verejnosť. Bok po boku tak lesníci a ochranári spájajú sily a snažia sa spoločne prostredníctvom environmentálnych hier priblížiť najmä deťom a mládeži tajomstvá a zákonitosti jedného z najvýznamnejších ekosystémov – lesa.

Viete, že medveďa pozná naozaj každé dieťa, aj to najmenšie? Napriek tomu veľkí i malí zvedavo natŕčali uši, kládli otázky a s neskrývaným záujmom – tak ako to vedia len deti, si prezerali preparát malého trojmesačného medveďa v stánku Správy NP Muránska planina. Koľko si toho zapamätali, si mohli vyskúšať pri riešení pracovných listov a tí starší odpovedaním otázok v kvíze „Si odborník na medvede?“.

Ani jedno dieťa nepochybovalo, že aj medveď do lesa patrí, od nepamäti je jeho súčasťou a má v ňom svoje nezastupiteľné miesto. Ak v našom okolí žijú medvede, nemusíme sa báť do lesa chodiť. Medvede naozaj nestriehnu za každým stromom a nečakajú tam práve na nás, aby nás mohli zožrať, alebo len ochutnať. Musíme sa len naučiť základné pravidlá spolužitia s medveďmi tak, aby sme sa vzájomne vedeli jeden druhému bezpečne vyhnúť.

Ďakujeme Mestským lesom Revúca za sponzorskú.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Ján Šmídt, Ing. Renáta Jakubčová