Teplé a slnečné počasie vylákalo koncom mája do prírody žiakov zo Špeciálnej základnej školy v Revúcej. Vybrali sme sa spoločne skúmať, čo rastie v našom okolí. Spoločne sme zisťovali, ktoré rastlinky nám môžu pomôcť pri rôznych chorobách. Vieme však už aj to, že v našom okolí rastú tiež druhy, ktoré nemáme zbierať, pretože sú jedovaté alebo chránené. Spoznávali sme najmä bežné druhy, z ktorých si môžeme pripraviť čaj. Deti dostali aj úlohu na zopakovanie – pracovný list: Poznávame bylinkové čaje?

Pri aktivite sme si rozdelili rastlinky, ktoré sú liečivé, chránené, či jedovaté. Do pripravených „zázračných“ škatuliek sme pri našej prechádzke hľadali rôzne prírodné poklady. Okrem nich, sme žiaľ našli aj veci, ktoré do prírody vôbec nepatria.