Príďte sa zabaviť a niečo sa naučiť 4. augusta 2022 na sysľovisko Biele vody

Príďte sa zabaviť a niečo sa naučiť 4. augusta 2022 na sysľovisko Biele vody

Posledný júlový víkend daždivé počasie konečne doprialo prírode potrebnú vlahu, no neprialo organizovaniu podujatiu “Príďte sa zabaviť a niečo sa naučiť”, ktoré sme mali pre vás pripravené. Opätovne vás preto pozývame vo štvrtok 4. augusta 2022  na sysľovisko Biele vody pri Muráni, kde môžete vy i vaše deti pozorovať sysle celkom zblízka a zábavnou formou sa dozvedieť rôzne zaujímavosti o živote vtákov, veľkých šeliem, sysľa pasienkového i ďalších druhoch, ktoré tu žijú. Viete, prečo spolu s vami pomáhame sysľom? Ako a prečo prilákať rôzne druhy na lokalitu? Viete čo je NATURA 2000 a prečo sú medzi “naturovské” druhy zaradené aj druhy, ktoré sú u nás bežné? Od 10.00 hod. sa vám po celý deň budú venovať pracovníci Správy Národného parku Muránska planina.

Tešíme sa na vás.

Podporené z projektu LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003), ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.