Príďte sa zabaviť a niečo sa naučiť 30. júla 2022 na sysľovisko Biele vody

Príďte sa zabaviť a niečo sa naučiť 30. júla 2022 na sysľovisko Biele vody

Ak ešte nemáte plán na nasledujúci víkend, zastavte sa v sobotu 30. júla 2022 na sysľovisku Biele vody pri Muráni. Okrem pozorovania sysľov sa v tento deň môžete vy i vaše deti zábavnou formou dozvedieť rôzne zaujímavosti o živote vtákov, veľkých šeliem, sysľa pasienkového i ďalších druhoch, ktoré tu žijú. Viete, prečo spolu s vami pomáhame sysľom? Ako a prečo prilákať rôzne druhy na lokalitu? Viete čo je NATURA 2000 a prečo sú medzi “naturovské” druhy zaradené aj druhy, ktoré sú u nás bežné? Od 10.00 hod. sa vám po celý deň budú venovať pracovníci Správy Národného parku Muránska planina.

Tešíme sa na vás.

Podporené z projektu LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003), ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.