Pribudli ďalšie prístrešky v NP Muránska planina

V priebehu júla začali strážcovia Správy NP Muránska planina s postupnou obnovou turistickej infraštruktúry, ktorá je na mnohých miestach poškodená alebo úplne zničená, či už v dôsledku vplyvu počasia alebo pôsobením vandalov.

Po zrenovovanom prístrešku v Trsteníku pribudol v NP Muránska planina ďalší prístrešok s drevenými lavicami a stolom – tentoraz v doline Hronca, v lokalite zvanej Pätina. Bol postavený v spolupráci s Lesnou Správou Závadka nad Hronom, za čo im patrí naša vďaka. Toto oddychové miesto je súčasťou 13,5 km dlhého Náučného chodníka Stožky, ktorý vedie zo Závadky nad Hronom až pod masív Veľkej a Malej Stožky. Náučný chodník je bohužiaľ v súčasnosti vo veľmi zlom stave – viaceré informačné panely chýbajú. Najneskôr na jar sa však aj tento náučný chodník konečne dočká svojej renovácie a chýbajúce panely do začiatku sezóny 2020 doplníme.

pôvodný informačný bod na Javorinách

Kompletnou renováciou prechádzal v týchto dňoch aj prístrešok na Javorinách (sedlo Javorinka). Prístrešok bol postavený už v roku 2006 a pôvodne slúžil ako informačný bod – boli na ňom osadené informačné tabule s návštevným poriadkom, mapou a základnými informáciami o lokalite a o národnom parku. Vzhľadom na to, že tabule boli dva krát po sebe odcudzené neznámym páchateľom a prostriedky i trpezlivosť pracovníkov Správy NP Muránska planina sú značne obmedzené, stal sa z informačného bodu napokon iba prístrešok, čo je veľká škoda. Ani samotný prístrešok však neostal bez poškodenia. V dôsledku nahrnutia množstva snehu pri odhŕňaní cesty bol v posledných rokoch nachýlený ako šikmá veža v Pise. Ostáva už len dúfať, že po jeho obnove a posunutí hlbšie do lesného porastu budú aj ostatné subjekty pri výkone svojej práce brať väčší ohľad aj na také veci, akými je napr. turistická infraštruktúra.

Vážení návštevníci, dovolíme si Vás na záver požiadať o istú prirodzenú mieru kultúrneho správania pri využívaní infraštruktúry v našom území a ohľaduplnosť k ostatným. Deň po dokončení prístrešku na Javorinách si ho niekto pomýlil s toaletou a vykonal tu veľkú potrebu, fotodokumentáciu radšej neuverejníme. Nie je to vôbec príjemné pre nás a ani pre ostatných návštevníkov. Aj keď na Javorinách nie je osadené sociálne zariadenie, nemôže byť predsa problém zájsť hlbšie do lesa. Ďakujeme za pochopenie.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Pavol Balko, Jana Šmídtová

Prístrešok v doline Hronca, lokalita Pätina

Renovácia prístrešku na Javorinách

Renovácia prístrešku na Javorinách

Renovácia prístrešku na Javorinách

Zrenovovaný prístrešok na Javorinách