Pozor! Zmena režimu na obchádzkovej trase Muráň – Predná Hora

Upozorňujeme verejnosť, že na obchádzkovej trase Muráň – Predná Hora (trasa vedúca cez NP Muránska planina) aktuálne prebiehajú stavebné práce (osádzanie bezpečnostných prvkov – zvodidiel, vybudovanie spevnených výhybní, prečistenie priekop, odvodňovacích prvkov a krajníc a lokálne opravy obchádzky). Z dôvodu prebiehajúcich prác bol upravený (obmedzený) aj režim prejazdu po obchádzkovej trase Muráň – Veľká lúka – Javoriny vedúcej cez národný park.

Režim na obchádzkovej trase Muráň – Veľká lúka – Javoriny je od 1.11.2020 do ukončenia prác nasledovný:

  • Počas víkendov (sobota, nedeľa) a sviatkov (17.11.)

bude obchádzka neprejazdná v čase od 8.30 hod. do 17.00 hod.

  • Počas pracovných dní

bude obchádzka neprejazdná v čase od 8.30 hod. do 15.15 hod.

  • Mimo týchto časov

platí aktuálny signálny plán semaforov

Výnimku z uzávierky obchádzkovej trasy majú vozidlá záchranných zložiek, autobusovej dopravy, Lesov SR a Správy NP Muránska planina, ktorým bude umožnené naďalej využívať obchádzkovú trasu v zmysle aktuálneho cestovného poriadku, resp. podľa pokynov pracovníkov regulujúcich dopravu.

Odhadovaný termín ukončenia prác na obchádzkovej trase je 29.11.2020.

Uvedené informácie poskytla spoločnosť Skanska SK a.s., ktorá realizuje opravu cesty i úpravu obchádzkovej trasy.

Spracovala: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: ilustračné (zdroj: pixabay.com)