Povolenia pre vjazd do NP Muránska planina vydané obcami Muráň a Muránska Huta aktuálne neplatia!

Povolenia pre vjazd do NP Muránska planina vydané obcami Muráň a Muránska Huta aktuálne neplatia!

Vážení návštevníci Národného parku Muránska planina,

dovolíme si Vás upozorniť, že povolenia pre využitie obchádzky cez NP Muránska planina (Muráň – Veľká lúka – Javoriny – Muránska Huta) – formát A4, vydávané od 17.8.2020 obcami Muráň a Muránska Huta v súlade s Príkazom prednostu okresného úradu číslo 3/2020 zo dňa 13.8.2020 (Príkaz č. 3 prednostu OÚ Revúca k vyhlásenej MS zo dňa 03.7.2020 pre územie okresu Revúca) v odôvodnených prípadoch pre určené skupiny ľudí, aktuálne už nie sú v platnosti.

Dňa 21.12.2020 prednosta Okresného úradu Revúca vydal nový príkaz (Príkaz č. 4 prednostu OÚ Revúca k vyhlásenej MS zo dňa 03.7.2020 pre územie okresu Revúca ), v ktorom sa v bode 7 uvádza nasledovné:

Zakazujem vjazd na obchádzkovú trasu Muráň – Veľká Lúka – Javoriny pre všetky vodidlá do termínu začatia prác na ceste II/531 na úseku Muráň – Predná Hora vyžadujúcich úplné uzavretie cesty II/531 na úseku Muráň – Predná Hora. Prekrytie prenosného dopravného značenia, ktoré bolo potrebné na riadenie dopravy na obchádzkovej trase Muráň – Veľká lúka – Javoriny. Doprava na lesnej ceste Muráň – Veľká lúka – Javoriny bude do odvolania v režime ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie.“

Ak sa teda chcete vyhnúť zbytočným problémom a pokute, odporúčame Vám tento typ povolení nepoužívať ani na prejazd touto trasou a ani na parkovanie na Veľkej lúke v lokalite Piesok, či v inej časti NP Muránska planina za účelom turizmu. Toto povolenie Vás totiž neoprávňuje na vjazd, jazdenie a státie motorovým vozidlom na území národného parku a porušujete tým príslušné právne normy (Zákon o ochrane prírody a krajiny,  Zákon o lesoch), ako aj Návštevný poriadok NP Muránska planina (vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2006 z 23. mája 2006 o Návštevnom poriadku Národného parku Muránska planina a jeho ochranného pásma). 

Ďakujeme všetkým, ktorí rešpektujú, že vjazd, jazdenie a státie motorovým vozidlom (vrátene motorovej trojkolky a štvorkolky a snežného skútra) do územia NP Muránska planina je zakázaný a svoje výlety po území národného parku v tomto čase realizujú peši alebo na bežkách.

Spracovala: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina