Zaži divočinu Muránskej planiny

Celoročný program

Martinova dolina je miestom tajomných lesov a divokej prírody. Tichá, no zároveň krásna a nespútaná dolina plná tajomstiev nám umožní vidieť a spoznať jedno z najkrajších miest národného parku Muránska planina. V rámci spoznávania divokej prírody sa dozvieme niečo o živote vodných bezstavovcoch, vtákoch a veľkých šelmách. Vysvetlíme si význam jednotlivých druhov v prírode, ako sú vzájomne previazané, ukážeme si typické prostredie, v ktorom žijú a budeme spoločne hľadať ich pobytové znaky, ktoré za sebou zanechávajú.  Je možné si vybrať z troch verzií programu.

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl

Lokalita: Martinova dolina

Časová náročnosť: celodenná / poldenná (podľa verzie zvoleného programu)

Martinova dolina je miestom tajomných lesov a divokej prírody. Tichá, no zároveň krásna a nespútaná dolina plná tajomstiev nám umožní vidieť a spoznať jedno z najkrajších miest národného parku Muránska planina. Zachované lesné spoločenstvá, pestrý reliéf tvorený strmými skalnými svahmi, roklinami, popretkávaný veľkým množstvom jaskýň, zabezpečujú domov mnohým chráneným druhom živočíchov a rastlín.

V rámci spoznávania divokej prírody sa dozvieme niečo o živote vodných bezstavovcoch, vtákoch a veľkých šelmách. Vysvetlíme si význam jednotlivých druhov v prírode, ako sú vzájomne previazané, ukážeme si typické prostredie, v ktorom žijú a budeme spoločne hľadať ich pobytové znaky, ktoré za sebou zanechávajú.

Prostredníctvom určovacích kľúčov sa naučíme, ako vyzerajú ich stopy, trus, perie a mnoho ďalších zaujímavých informácií. Vysvetlíme si, načo slúžia fotopasce, kde sa umiestňujú a aké informácie z nich vieme získať. Okrem toho si vysvetlíme, ako komunikujú a fungujú stromy a aký má význam prítomnosť mŕtveho dreva v lesnom ekosystéme. Budeme tiež pátrať po živote v pôde a organizmoch, ktoré napomáhajú rozkladu dreva.

  • Martinova dolina – Voniaca – Tisovec (železničná stanica)
  • celková vzdialenosť 7 km (3,4 km stúpanie /3,6 km klesanie)
  • prevýšenie 560 m
  • Martinova dolina – Voniaca a späť
  • celková vzdialenosť 6,8 km (3,4 km stúpanie /3,4 km klesanie)
  • prevýšenie 560 m
  • Martinova dolina – absolvuje sa iba časť trasy dolinou