Spoznaj Muránsku planinu

Celoročný program

Pozývame vás na výpravu do Národného parku Muránska planina. Spoločne absolvujeme trasu Náučného chodníka Muránsky hrad. Spoznáme Národný park Muránska planina, jeho krásy, zaujímavosti a vzácnosti i históriu jedného z najvyššie položených hradov Slovenska. Program má kratšiu a dlhšiu verziu.

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl

Lokalita: Náučný chodník Muránsky hrad

Časová náročnosť: celodenná / poldenná (v závislosti od zvolenej verzie)

  • trasa Muráň – Muránsky hrad a späť
  • celková vzdialenosť 8 km
  • prevýšenie 530 m

Počas putovania spoznáme, ktoré lesné biotopy sú v národnom parku najrozšírenejšie, skúsime pomocou určovacích kľúčov určiť jednotlivé druhy drevín a priblížime si v čom sa líšia. Naučíme sa, že nie je les ako les – vysvetlíme si, čo si v lese všímať, čo je priestorová štruktúra lesa a ako spolu s druhovou pestrosťou drevín a vekovou štruktúrou ovplyvňuje biodiverzitu. Povieme si, aké sú typické znaky prírodného lesa a prečo v lese potrebujeme dostatok mŕtveho dreva. Spoločne budeme hľadať dutinové stromy a skúmať, čo v nich žije. Na ďalších zastávkach si postupne priblížime geologický vývoj Muránskej planiny, aké druhy hornín tvoria jej podložie a čo je to Muránsky príkrov. Dozvieme sa, aké pôdy sa vytvorili na Muránskej planine, ako dokáže zdravo fungujúca pôda zmierniť zmeny klímy a čo všetko v nej žije. Spoznáme, kde sa tratí voda na Muránskej planine a s akými formami krasového reliéfu sa tu môžeme stretnúť. V areáli Muránskeho hradu budeme pátrať po lišajníkoch a priblížime si, čo všetko žije na Cigánke, na ktorej bol postavený Muránsky hrad. Na záver sa ponoríme do histórie kedysi mocného stredovekého hradu, ktoré bolo sídlom bratríkov, lúpežných rytierov i viacerých významných šľachtických rodov.

  • trasa Veľká lúka – Muránsky hrad a späť
  • celková vzdialenosť 4,5 km
  • prevýšenie 135 m

Poznámka: doprava autobusom z Muráňa na Veľkú lúku cez sedlo Javoriny s využitím povolenky pre vjazd do národného parku, ktoré vydá Správa NP Muránska planina.

Kratšia verzia programu sa mierne líši od verzie 1. Trasa je kratšia, prevýšenie je miernejšie. Po obsahovej stránke sa zameriame najmä na lesné biotopy, jaskyne Muránskej planiny, objavovanie lišajníkov a históriu Muránskeho hradu.