Čo žije pod vodnou hladinou

Sezónny program

Život pod vodnou hladinou môže byť skutočne bohatý a pestrý. A nie sú to len ryby, ktoré tu žijú. Mnohé druhy nie sú na prvý pohľad viditeľné, sú malé, nenápadné a musíme po nich pátrať na riečnom dne. Pokúsime sa ich nájsť a ak bude naša expedícia úspešná, ukážeme si, ako vyzerajú niektoré z drobných vodných bezstavovcov – napr. kriváky, larvy vážok, potočníkov, pošvatiet, podeniek. Vedeli ste, že prítomnosť alebo neprítomnosť týchto druhov nám dokáže veľa prezradiť o čistote vodného toku? A viete, prečo sú pre dobré fungovanie vodného ekosystému nenahraditeľné?

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl

Lokalita: okolie Muráňa (Hrdzavý potok, Dolinský potok, Muránka…)

Časová náročnosť: 3 hod. – poldenný program – podľa požiadavky školy

Sezónnosť: apríl – september