Ponuka práce – investičný a stavebný referent

Správa Národného parku Muránska planina vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu INVESTIČNÝ A STAVEBNÝ REFERENT.

Údaje o pracovnej pozícii:

Pracovná pozícia: Investičný a stavebný referent

Počet voľných miest: 1

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Miesto výkonu práce: Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej

Mzdové podmienky (brutto):   od 763,00 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

Rámcová náplň práce:

 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť a bezpečný technický stav budov
 • operatívne rieši požiadavky spravovaných objektov
 • zabezpečuje vykonávanie pravidelných revízií a kontrol
 • objednáva opravy  a revízie a zastrešuje dohľad nad opravami v objektoch
 • zodpovedá za číselnú a vecnú správnosť faktúr za správu, prevádzku a majetok
 • vypracováva reporty a harmonogram revízií a údržby, dohliada nad odstraňovaním drobných prevádzkových porúch
 • vypracováva návrh nákladov na materiálno-technické zabezpečenie, opravy a údržbu, dodávateľské opravy a investície ako aj spracovanie finančného plánu opráv a investícií
 • spolupracuje pri príprave podkladov k verejnému obstarávaniu opráv a údržby
 • spolupracuje pri vyhotovení výkazov o stave majetku, o prírastkoch, úbytkoch, zistených rozdieloch a odsúhlasuje ich s účtovnou evidenciou
 • vykonáva úlohy spojené s inštaláciou novej techniky
 • vykonáva inštaláciu, údržbu a bežné opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
 • zabezpečuje  spravovanie informačného systému CES (časť, ktorá sa dotýka správy budov, údržby a opráv, revízií a kontrol)

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • pružný pracovný čas
 • služobný mobil, PC/notebook
 • príspevok do III. piliera
 • odmeny pri životnom jubileu
 • 5 dní dovolenky naviac a iné…

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  úplné stredoškolské vzdelanie

Počítačové znalosti – používateľ: 

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Výhodou je skúsenosť s centrálnym ekonomickým systémom CES

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • organizačné a rozhodovacie schopnosti
 • samostatnosť
 • dôslednosť
 • analytické myslenie
 • komunikatívnosť
 • schopnosť riešiť problémy spoluprácou v rámci vlastnej zodpovednosti
 • osobná bezúhonnosť

 

Zasielanie žiadostí:

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 18.05.2023

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 11.05.2023 na adresu: Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, Janka Kráľa 12, 050 01  Revúca alebo na emailovú adresu uvedenú nižšie.

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Málik,  vedúci odboru ekonomiky

telefón:  0905 653 886

e-mail:   jan.malik@npmuranskaplanina.sk