Pomoc obojživelníkom – ukončenie stavby zábran

Pomoc obojživelníkom – ukončenie stavby zábran

Posledné fóliové zábrany pre žaby na tento rok sme postavili včera, dňa 27.3.2018. Pod vedením Mgr. Chrapánovej priložilo ruku k dielu aj niekoľko študentov zo Strednej odbornej školy v Revúcej. Zábrany sa postavili na lokalite Lehotské rybníky. Svoju pomoc nám škola ponúka už niekoľko rokov po sebe, za čo sme im veľmi vďační. So školou spolupracujeme často aj formou prednášok. Týmto spôsobom si však študenti mohli reálne vyskúšať jednu z úloh, ktorá je súčasťou našej práce. Keďže žaby sú celoročne chránené, je veľmi dôležité, vytvárať dočasné bariéry a pomôcť im pri ich ceste.

Tešíme sa na Vás, aj pri ďalšej spolupráci