Podujatie “Príďte sa zabaviť a niečo sa naučiť” sa 30. júla 2022 NEUSKUTOČNÍ

Podujatie “Príďte sa zabaviť a niečo sa naučiť” sa 30. júla 2022 NEUSKUTOČNÍ

Podujatie “Príďte sa zabaviť a niečo sa naučiť”, ktoré sme pre vás pripravili na sobotu 30. júla 2022 na sysľovisku Biele vody pri Muráni, sa vzhľadom na daždivé počasie v uvedený deň neuskutoční. O podujatie však neprídete, zorganizujeme ho čoskoro v náhradnom termíne, o ktorom vás budeme včas informovať.

Uvidíme sa čoskoro.

Podporené z projektu LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003), ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.