Opatrenia v Štátnej ochrane prírody SR v súvislosti s koronavírusom

Coronavirus Disease 2019 Rotator Graphic for af.mil. (U.S. Air Force Graphic by Rosario "Charo" Gutierrez)

Aj Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) a všetky jej organizačné jednotky – správy jednotlivých chránených území musia reagovať na hrozbu vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. Preto generálny riaditeľ ŠOP SR a krízový štáb ŠOP SR v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 pristúpili k viacerým preventívnym opatreniam, aby chránili ako vlastných zamestnancov, tak aj klientov alebo návštevníkov. Medzi tieto opatrenia patria:

JASKYNE:

Všetky prevádzky sprístupnených jaskýň zostanú pre verejnosť uzavreté až do odvolania.

PRACOVISKÁ:

Všetky pracoviská ŠOP SR budú do 9.4.2020 pracovať v obmedzenom režime. Zabezpečenie chodu jednotlivých pracovísk zabezpečuje vždy obmedzený počet pracovníkov a to v čase od 8:00 do 14:00 hod. Zároveň je však vydaný zákaz vstupu do všetkých budov ŠOP SR cudzím osobám.

Z tohto dôvodu je lepšie kontaktovať nás telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na pracovníkov Správy NP Muránska planina nájdete tu: http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=997&start_char=999&funkcia=&pracovisko=8

POHOTOVOSŤ PRE ZRANENÉ ŽIVOČÍCHY:

Vyzývame občanov, aby v prípade nálezu zraneného/hendikepovaného živočícha obmedzili volania na číslo 112 a kontaktovali priamo záchranné zariadenia na to určené. Pre tieto účely prikladáme kompletný zoznam interných i externých záchranných zariadení, v ktorom nájdete telefónny kontakt. V prípade nálezu zraneného živočícha v územnej pôsobnosti Správy NP Muránska planina volajte na č. tel.: 0911/485 262.

Viac informácií o tom, ako postupovať pri nájdení a záchrane zraneného živočícha nájdete v časti Zranený živočích a čo s ním.

Zdroj: ŠOP SR Banská Bystrica