Nový domov pre bociana v Starni

V spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Správa NP Muránska planina v pondelok 11.2.2019 zrealizovala prekládku ďalšieho bocianieho hniezda, tentoraz v Starni – mestskej časti Tornaľa. Hniezdo, ktoré si bocianí pár vybudoval na elektrickom stĺpe v tesnej blízkosti rodinného domu, prekážalo jeho obyvateľom. V posledných rokoch ide o bežný jav, keď ľudia nie sú ochotní znášať tesnú blízkosť živých tvorov, či už ide o bociany, dážďovníky, lastovičky, kolónie vrabcov, či netopierov. Obťažuje ich najmä padajúci trus, zvukové prejavy týchto živočíchov a neporiadok pod ich hniezdami. V tom lepšom prípade požadujú vysťahovanie nechcených nájomníkov, v tom horšom zoberú riešenie problému do vlastných rúk a porušia tak zákon.

Bocianie hniezdo postavené priamo na „živom“ elektrickom stĺpe neteší ani elektrikárov. Priamy kontakt hniezda s vodičmi vedenia môže počas daždivých dní spôsobovať skraty. Ohrozené sú tak bociany, keďže môže dôjsť k vyhoreniu hniezda a usmrteniu mláďat a skratmi je prerušovaná aj plynulá dodávka elektrickej energie. V takomto prípade je potrebné hniezdo zdvihnúť a osadiť na podložku alebo presťahovať na iné, vhodnejšie miesto. V prípade hniezda v Starni sme zvolili možnosť presťahovania na iný stĺp, na ktorý sme vopred osadili podložku. Hniezdo bociana má často impozantné rozmery i váhu – vysoké môže byť až 2,5 m a jeho váha ľahko presiahne 100 kg, ba môže vážiť až 1000 kg. Presunúť takéto hniezdo vcelku je poriadny oriešok a len vďaka technike a ochote pracovníkov Stredoslovenskej distribučnej, a.s. sa nám to v tomto prípade podarilo. Elektrický stĺp s pôvodným umiestnením hniezda sme ošetrili zábranou proti zosadaniu a opätovnej stavbe hniezda. Teraz už zostáva len čakať, ako bociany po návrate z Afriky zareagujú. Či novú lokalitu prijmú, alebo sa pokúsia postaviť si úplne nové hniezdo v blízkosti pôvodného stĺpu.

Text: Ing. Jana Šmídtová

Foto: RNDr. Miroslav Fulín CSc., Ing. Tomáš Iľko